DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216316

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІНДЕКСОВАНОЇ ОДИНИЦІ ВАРТОСТІ В УКРАЇНІ

Ю. О. Єрешко, Е. М. Гафаров

Анотація


Індексована одиниця вартості є виокремленням функції грошей міри вартості, що захищає цю функцію від впливу інфляції, будучи підв’язаною до індексу споживчих цін або іншого цінового індексу. Завдяки цій властивості індексована одиниця вартості також є дієвим інструментом у боротьбі з такими явищами: хаотичним ціноутворенням, знеціненням довгострокових контрактів та угод, іпотечних та інших довгострокових кредитів та депозитів, державних облігацій та зборів, які можуть бути викликаними інфляцією. Імплементація індексованої одиниці вартості буде корисною для будь-якої країни у довгостроковій перспективі. У статті досліджено, як імплементація цього інструменту в Україні, яка є країною, якій останні десятиріччя властива галопуюча інфляція, може допомогти впоратися із специфічними економічними проблемами нашого суспільства, викликаними інфляцією, базуючись на іноземному досвіді та результатах застосування індексованої вартості. Розглянуто можливе застосування індексованої одиниці вартості в банківській системі, а саме те, як вона може збільшити довіру до банківської системи, пожвавити депозитну діяльність банків та, завдяки цьому, змінити структуру грошової маси в країні. Досліджено механізм індексованих іпотечних кредитів та те, як їх імплементація заохотить внутрішні та зовнішні інвестиції у низько розвинений іпотечний ринок в Україні, зробить іпотечні кредити більш доступними та зможе збільшити вартість недооціненої за паритетом купівельної спроможності валюти відносно інших валют. А також розглянуто те, як індексована одиниця вартості може бути застосована задля розвитку та збільшення інвестицій у ринок облігацій внутрішньої державної позики та інші можливі сфери застосування індексованої одиниці вартості. У статті запропонована методологія для застосування індексованої одиниці вартості. Розглянуто сфери її використання, залежно від індексу, за яким вона буде розраховуватися. Надані дві формули для обрахування вартості індексованої одиниці вартості у відповідності до методології Державної служби статистики України та проаналізована різниця між ними.


Ключові слова


індексована одиниця вартості, міра вартості, інфляція, індексація, банківська система, іпотека, облігації державної позики

Повний текст:

PDF

Посилання


Єрешко Ю. О., Гафаров Е. М. Індексована одиниця вартості. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7912 (дата звернення: 31.07.2020).

Статистичний збірник "Індекси споживчих цін за 2019 рік" [Електронний ресурс] / За ред. Жук І. М. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/03/zb_ISC_2019.pdf.

Гроші та Кредит : підручник/ М. І. Савлук та ін. 6-те вид., перероб. і допов. Київ: КНЕУ, 2011. 589 с.

Valor de la UF. Valor de la UF : веб-сайт. URL: https://valoruf.cl/ (дата звернення: 31.07.2020).

Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України : Закон України від 21 лис. 1996 р. № 537/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 31.07.2020).

Количество банков в Украине (2008-2020). Мінфін : веб-сайт. URL: https://index.minfin.com.ua/banks/stat/count/ (дата звернення: 31.07.2020).

В Україні з 2014 року внаслідок ліквідації банків вкладникам виплатили понад 90 млрд грн. 112 Україна : веб-сайт. URL: https://ua.112.ua/ekonomika/v-ukraini-z-2014-roku-vnaslidok-likvidatsii-bankiv-vkladnykam-vyplatyly-ponad-90-mlrd-hrn-492021.html (дата звернення: 31.07.2020).

Національний банк змінює підходи до проведення грошово-кредитної політики, одночасно посилюючи її жорсткість. Національний Банк України : веб-сайт. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pravlinnya-natsionalnogo-banku-ukrayini-shvalilo-nizku-rishen-dlya-stabilizatsiyi-groshovo-kreditnogo-rinku-na-osnovi-rekomendatsiy-komitetu-z-monetarnoyi-politiki-7582 (дата звернення: 31.07.2020).

Физлица могут стать крупнейшими инвесторами в госдолг. StockWorld : веб-сайт. URL: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/fizlitsa-moghut-stat-krupnieishimi-inviestorami-v-ghosdolgh# (дата звернення: 31.07.2020).

Огляд фінансових корпорацій. Національний Банк України : файл. URL: https://bank.gov.ua/files/3.1-Monetary_Statistics.xlsx (дата звернення: 31.07.2020).

Lipscomb J. B., Harvey J. T., Hunt H. Exchange-Rate Risk Mitigation with Price-Level-Adjusting Mortgages: The Case of the Mexican UDI. Journal of Real Estate Research. 2003. Vol. 25, №1. P. 23-41.

BigMac Index. The Economist : веб-сайт. URL: https://www.economist.com/news/2020/01/15/the-big-mac-index (дата звернення: 31.07.2020).

Pu Shen. Benefits and limitations of inflation indexed Treasury bonds. Economic Review. 1995. Vol. 80, №3, P. 41-56.

Податковий кодекс України: Закон України від 2 груд. 2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 01.08.2020).

ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю. Національний Банк України : веб-сайт. URL: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills (дата звернення: 01.08.2020).

Сімейний кодекс України: Закон України від 10 січ. 2002 р. № 2947-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 (дата звернення: 01.08.2020).

Shiller R. J. Indexed Units of Account for the United States. Yale Department of Economics : веб-сайт. URL: http://www.econ.yale.edu/~shiller/online/uf-usa4.html

Індекс інфляції в Україні 2020. Мінфін : веб-сайт. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/ (дата звернення: 01.08.2020).
Copyright (c) 2020 Ю. О. Єрешко, Е. М. Гафаров

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua