ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

Автор(и)

  • Т.В. Іванова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9659-8681

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216386

Ключові слова:

інноваційна діяльність, конкурентоспроможність, міжнародний ринок, промислові підприємства, фінансування

Анотація

У даному дослідженні проведено аналіз інноваційної діяльності підприємств України задля розроблення рекомендацій щодо підвищення рівня їх конкурентоспроможності на світових ринках. Проаналізовано показники інноваційного розвитку промислових вітчизняних підприємств у період з 2014 до 2018 рр. Виявлена тенденція до зменшення кількості інноваційних підприємств на території України. Проте,  у той же час, збільшується кількість інноваційної продукції, що випускається. Виокремлено витрати на інновації підприємствами України за останні 5 років. Зроблено висновки, що більшість витрат мали тенденцію до збільшення, що вказує на позитивну динаміку. Також досліджено кількість промислових українських підприємств, які впроваджували інноваційну продукцію чи технологічні процеси за 2014-2018 рр. Прослідковується тенденція до зменшення, тобто варто звернути увагу керівництва підприємств на це питання для виявлення шляхів, що сприятимуть розвитку інноваційної діяльності. Проаналізовано джерела фінансування інноваційної діяльності з 2014 до 2018 р. В результаті аналізу визначено, що такими в основному були власні джерела підприємств (від 84% до 97%). Кількість коштів, що залучені від нерезидентів зменшилася на 25%, отже треба виявити напрямів, що дозволять зацікавити іноземних інвесторів. Проведено аналіз показників співробітництва інноваційних підприємств з партнерами із різних країн. Більшу частину інноваційної продукції реалізують на ринку України (близько 57%). Співпраця з іншими державами поступово налагоджується, проте потрібно більш активно нарощувати ці темпи. Наведено певний перелік заходів, що варто розробляти та впроваджувати на вітчизняних підприємствах для активізації інноваційної складової. Це дозволить також збільшити рівень конкурентоспроможності підприємств на вітчизняному та міжнародному ринках.

Посилання

Амоша О. І. Інноваційний розвиток промислових підприємств у регіонах: проблеми та перспективи. Економіка України. 2017. № 3. С. 20-34.

Волобуєв Г. С. Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 3 (45). С. 213-217.

Волощук В. Р. Механізм активізації інноваційного розвитку. Інноваційна економіка. 2019. № 7-8. С. 27-33.

Державний комітет статистики України: сайт. URL: https://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 14.07.2020).

Захарова О. В., Барбанова І. С. Нормативне підґрунтя активізації інноваційного розвитку регіонів України. Економіка і організація управління. 2019. Вип. 1. С. 53-63.

Касич А. О., Канунікова К. О. Інноваційна активність підприємств України: динаміка, проблеми та шляхи їх вирішення. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 22. С. 21-24.

Колодяжна І. В., Борблік К. Е. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств України. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 448-453.

Поплавський М. В. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної активності підприємств України на сучасному етапі. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Економіка». 2017. № 17. С. 83-90.

Пухальська Н. О., Гончаренко Л. М. Сучасний стан інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств. Інфраструктура ринку. 2018. № 20. С. 113-118.

Сусіденко Ю., Сіташ Т. Інноваційний розвиток підприємств: європейський досвід. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 3. С. 23-35.

Щебликіна І. О., Щебликіна З. В., Баран О. М. Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку в системі стратегічного управління підприємств України. Вісник Запорізького національного університету. 2018. № 3 (39). С. 37-45.

Яковлев А. І. Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні та шляхи його поліпшення. Наука та наукознавство. 2018. № 2 (100). С. 29-44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-16

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційні процеси