МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • Т.В. Іванова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9659-8681

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.19.2021.231976

Анотація

У статті набули подальшого розвитку положення щодо формування механізму соціально-відповідального інвестування на вітчизняних підприємствах. Адже українські підприємства зобов’язані працювати в умовах посиленої конкуренції на ринках, а також соціальних та екологічних криз, що сприяє пошуку нових управлінських рішень. Одним із напрямів розвитку підприємств може стати підвищення їх соціальної відповідальності через застосування соціально-відповідального інвестування. У роботі досліджено наукові підходи зарубіжних та вітчизняних науковців до певних елементів соціально-відповідального інвестування. Виділено загальні засади, а також складові організаційно-економічного механізму соціально-відповідального інвестування. Запропоновано наступні елементи механізму соціально-відповідального інвестування підприємств України, що включає: мету, принципи, суб’єкти та джерела інвестування, а також відповідні етапи соціально-відповідального інвестування. Виділено наступні принципи механізму соціально-відповідального інвестування на підприємстві: цілеспрямованості, безперервності, комплексності, відповідальності, екологічності, збалансованості, ефективності. У якості суб’єктів соціально-відповідального інвестування можуть виступати фізичні або  юридичні особи, державу та міжнародні організації. Серед джерел інвестування запропоновано виділяти приватні та державні. Процес впровадження соціально-відповідального інвестування на підприємстві включає наступні етапи: підготовчий, аналітичний, основний, контрольний, заключний. Наведено перелік основних заходів, що варто проводити  на кожному з етапів впровадження соціально-відповідального інвестування. Запропонований  у досліджені механізм соціально-відповідального інвестування може бути доповнений в залежності від специфіки діяльності підприємства. Отримані результати поглиблюють розуміння щодо необхідності та послідовності соціально-відповідального інвестування на вітчизняних підприємствах. Що дозволить управлінському складу підприємств України розуміти специфіку соціально-відповідального інвестування, а також розробляти певні проекти щодо залучення відповідних інвесторів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-17