ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

  • Т. Є. Моісеєнко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2074-8062
  • О. О. Корогодова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2338-365X
  • Н. О. Черненко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7424-7829
  • Я. І. Глущенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1454-0369

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.18.2021.240442

Анотація

У статті, на основі критичного аналізу наявних трактувань понять «інтелектуальна власність» та «право інтелектуальної власності», викладено авторське бачення концептуальних основ формування сутності дефініції зазначених категорій. Акцентовано увагу на тому, що узагальнення наявних теоретичних підходів до дослідження питань, пов'язаних з формуванням та розвитком системи прав інтелектуальної власності, вдосконалення категоріально-понятійного апарату та розроблення рекомендацій для покращення соціально-економічного становища суспільства з метою формування довгострокових конкурентних переваг національної економіки в сучасних умовах посилення протекціонізму окремих країн на засадах глобалізації є досить актуальним. У результаті дослідження набули подальшого розвитку положення щодо формування системи захисту прав інтелектуальної власності. У роботі проведено ґрунтовний аналіз методичних підходів зарубіжних та вітчизняних науковців до визначення певних елементів інтелектуальної власності. Виокремлено загальні засади формування поняття «інтелектуальна власність» із застосуванням історично-логічного підходу, а також складники становлення системи захисту прав інтелектуальної власності. З метою поглиблення наявних підходів щодо дослідження зазначених питань проаналізовано загрози та можливості, що створюються коштом впровадження системи захисту прав інтелектуальної власності на всіх рівнях: локальному, інтернаціональному, глобальному. Наведено структурно-логічну схему об'єктів інтелектуальної власності. Авторами зазначено, що з точки зору соціально-економічних відносин особливий інтерес ставлять питання обговорення та визначення прав інтелектуальної власності, їхня зміна трактувань та можливостей з плином часу, зв'язок прав інтелектуальної власності зі змінами в економіці та інноваційній системі під впливом технологічних нововведень, а також соціально-політичні аспекти та етичні питання, які вони порушують. Авторами зроблено удосконалення теоретичних засад та запропоновано узагальнення інструментів понятійно-категоріального апарату інтелектуальної власності як соціально-економічного інституту.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-22