КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ІДЕЙ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Н. І. Ситник

Анотація


Стаття присвячена дослідженню концептуальних засад формування системи менеджменту ідей в організації, яка забезпечує збільшення потоку нового знання у вигляді нових продуктивних ідей для розроблення інноваційних продуктів. Досліджений сучасний стан наукової літератури за даним напрямком. Пропонується розглядати менеджмент ідей як підсистему інноваційного менеджменту і водночас підсистему управління знаннями. На основі дослідження етапу генерування знань в життєвому циклі знань запропонована концептуальна схема менеджменту ідей. Управлінські рішення, що становлять сутність менеджменту ідей, включають залучення відповідних ресурсів (людських, інформаційно-знаннєвих та часових), розвиток знаннєвих мереж, проведення комунікативних заходів, інтенсивне використання методів активізації творчого мислення та мотивацію до генерування ідей. Сформульовано поняття про знаннєві мережі як організаційної основи менеджменту ідей і виявлена їх структура. Показано, що розвинуті організаційні знаннєві мережі мають інтегрувати традиційні формально створені підрозділи з інноваційної діяльності, а також внутрішньо- і зовнішньоорганізаційні знаннєві мережі.

Ключові слова


менеджмент ідей; генерування ідей; знаннєві мережі

Повний текст:

PDF

Посилання


Tidd J., Managing Innovation: Integrating Technological, Market And Organizational Change / J. Tidd, J. Bessant. – 4th edition. – West Sussex: John Willey&Sons Ltd. – 2009. – 602 p.

Wiig K. M. Knowledge Management Foundations: Thinking About Thinking: How People And Organizations Create, Represent, And Use Knowledge / K. M. Wiig. – Arlington, TX: Schema Press. – 1993. – 302 p.

European Guide To Good Practice In Knowledge Management – Part 1: Knowledge Management Framework. – available at: ftp://cenftp1.cenorm.be/PUBLIC/CWAs/e-Europe/KM/CWA14924-01-2004-Mar.pdf.

Meyer M. H. The Design And Development Of Information Products // M. H. Meyer, M. H. Zack / Sloan Management Review. – 1999. – Vol. 37. – P.43-59.

Heisig P. Harmonization Of Knowledge Management: Comparing 160 KM Frameworks Around The Globe // P. Heisig / Journal of Knowledge Management. –2009. – Vol. 13. – No. 4. – P. 4–31.

Max Evans M. A Holistic View Of The Knowledge Life Cycle: The Knowledge Management Cycle (KMC) Model // M. Max Evans, K. Dalkir, C. Bidian/ Electronic Journal of Knowledge Management. – 2014. – Vol. 12. – Issue 2. – P.85-97. – available at: www.ejkm.com

Hutchins E. Cognition In The Wild / E. Hutchins. – Cambridge: MIT Press, 1995. – 443 p.

Wenger E. C. Communities Оf Practice: The Organizational Frontier // E. C. Wenger, W. M. Snyder / Harvard Business Review. – 2000. – Jan.–Feb. – P. 139-145.

Словник Мерріам Вебстер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.merriam-webster.com/dictionary/crowdsourcing

Довгань Л.Є. Креативний менеджмент: навч. посібник / Л.Є. Довгань, Н.І. Ситник. – К.: ВД Вінниченко. – 2014. – 248 с.

Davidson J. E. The Role Of Insight In Giftedness / R.J. Sternberg and J.E. Davidson (eds). Conceptions of Giftedness. – NY: Cambridge University Press, 1986. – P. 201–222.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80341

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Н. І. Ситник

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua