DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.82508

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЄМНОСТІ РИНКУ ТА РИНКОВОЇ ЧАСТКИ КОМПАНІЇ

П. А. Нікітіна, О. А. Жуковська

Анотація


Визначення частки ринку компанії стає все більш важливою задачею в умовах світової глобалізації, проникнення на ринок все більшої кількості підприємців, збільшення пропозиції товарів і, як наслідок, загострення конкуренції. Розвиток підприємства неможливий без наявності ефективної стратегії, правильний вибір якої напряму залежить від глибинного розуміння ситуації на ринку як всієї компанії, так і окремих її товарів. Існує декілька узагальнених підходів щодо визначення ємності ринку, які ґрунтуються або на використанні даних державної статистики, або на основі експертних оцінок. Але оцінка ємності ринку і ринкової долі представляє собою задачу інтервальної невизначеності, коли не існує визначеного значення необхідної величини, а відома лише її інтервальна оцінка. З цього можна зробити висновок, що саме запропонована у статті інтервальна модель може вважатися найбільш адекватною для визначення як загального об’єму ринку, так і об’єму ринку окремого товару визначеної компанії.

Ключові слова


ринкова частка; ємність ринку; конкурентоспроможність; інтервална невизначеність

Повний текст:

PDF

Посилання


Cooper L.G. Market-Share Analysis / L.G. Cooper, M. Nakanishi. – N.-Y.: Kluwer Academic Publishers, 2010. – 271 р.

Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners / [Saigal R., Nagurney A., Padberg M. and oth.]; edited by J.S. Armstrong – N.-Y. : Kluwer Academic Publishers, 2002. – 862 p.

Жуковська О.А. Основи інтервального аналізу / Навч.пос. – К. : Освіта України, 2009. – 132 с.

Жуковская О.А. Интервальные вычисления в задачах оценки экспертных решений // Журнал «Управляющие системы и машины». – 2012. – № 1 - С. 13-20.

Жуковская О.А. Формальная модель оценки ёмкости рынка в условиях интервальной неопределенности // Журнал «Управляющие системы и машины».– 2008.– № 5 – С. 88-92.

Бутенко Н. В. Маркетинг: підручник / Н. В. Бутенко. – К. : Атіка, 2006. – 300 с.

Павленко А. Ф. Маркетинг: підручник / Павленко А. Ф., Войчак А. В. – Київ: КНЕУ, 2003. – 246.

Горбатенко В. Метод „Делфі” та специфіка його застосування у прогнозних розроб-ках/ Горбатенко В.,Петренко І.// Політичний менеджмент. – К.: Інститут політичних і етно-національних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України – 2008. – № 6. – 194 с.

Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Наука, 1969. – 576 с.
Copyright (c) 2019 П. А. Нікітіна, О. А. Жуковська

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua