№ 11 (2014): Економічний вісник НТУУ "КПІ" - 2014

					##issue.viewIssueIdentification##

До 2015 року "Економічний вісник НТУУ "КПІ" публікувався на сайті http://economy.kpi.ua/

№ 11 (2014) - http://economy.kpi.ua/uk/issue/2014 

Опубліковано: 2015-02-19

Маркетинг