ІНДЕКСИ ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ УРЯДУ У ПЕРЕДБАЧЕННІ ЗАГРОЗ КРАЇНІ

Автор(и)

  • С. В. Войтко доктор економ. наук, професор Національний технічний університет України “КПІ”, Ukraine
  • Я. Ю. Цимбаленко канд. наук з держ. управління, доцент Національний технічний університет України “КПІ”,

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80091

Ключові слова:

політична стабільність, ефективність роботи уряду, якості державного регулювання

Анотація

Визначено актуальність дослідження геополітичних викликів сьогодення. Здійснено вибірку даних для аналізу, у яку увійшли наукові доробки The Worldwide Governance Indicators (WGI). Сформовано базу порівняння на основі індексу політичної стабільності, індексу ефективності роботи уряду та індексу якості регулювання. Окреслено гіпотезу про те, що політична стабільність у країні залежить від якості регулювання та ефективності роботи уряду. Запропонована та апробована методика дослідження місця положення країн у координатах обраних індексів. Визначено можливі причини політичної нестабільності. Розраховано числові значення кореляційного зв’язку для індексів. Візуалізовано розміщення країн у двомірному просторі для індексу політичної стабільності та індексу якості регулювання. Визначено країни-сусіди для України у просторі визначених індексів. Доведено, що запропонований методичний підхід надає змогу об’єктивно оцінити стан дестабілізуючих політичних процесів на можливі збройні конфлікти.

Посилання

The Worldwide Governance Indicators (WGI) project [Electronic Resource] The World Bank Group, 2014. – Mode of access : http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

Kaufmann D. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues / D. Kaufmann, A. Kraay, M. Mastruzzi // World Bank Policy Research Working Paper, September, 2010. – No. 5430. – 31 p.

Офіційний сайт HF [Electronic Resource] : Heritage Fundation. – Електрон. дан. , 2015. – Mode of access : www.heritage.org

Офіційний сайт WEF [Electronic Resource] : World Ecomomic Forum. – Електрон. дан., 2015. – Mode of access : www.weforum.org.

База даних Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://wdc.org.ua/uk/data

Офіційний сайт The World Bank. Data & Research. [Electronic Resource] – Mode of access : http://data.worldbank.org/

Foreign Policy: Рейтинг несостоятельности государств мира (Failed States Index) — 2013 [Electronic Resource] – Mode of access : http://www.foreignpolicy.com/

Center for Defence Information [Electronic Resource] – Mode of access : http://www.crin.org/en/library/organisations/center-defence-information

##submission.downloads##