ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЕТАМАМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Автор(и)

  • В. М. Марченко доктор економ. наук, професор Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine
  • В. М. Євдокименко Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80126

Ключові слова:

економічні цикли, розвиток підприємства, економічна безпека, стратегія розвитку

Анотація

Стаття присвячена впливу економічних циклів на закономірності розвитку підприємства. У статті удосконалено науково-методологічний підхід до забезпечення економічно безпечного розвитку підприємств, спираючись на теорію життєвого циклу. Визначено, що теорія життєвого циклу дає змогу оцінювати зміни в діяльності підприємства на різних етапах його існування, а також управляти цими змінами, криві життєвого циклу дають управлінцям системне уявлення тих проблем, які з’являються з часом у процесі саморозвитку. Ідентифіковані складові внутрішнього потенціалу підприємства, діагностика яких на різних етапах життєвого циклу дозволяє оцінити стан його економічної безпеки діяльності. Представлена характеристика зміни основних складових внутрішнього потенціалу за стадіями життєвого циклу, яка дозволяє оцінити період розвитку підприємства. Виділення понять стійкості та розвитку, як ключових елементів у забезпеченні економічної безпеки підприємства. Визначені основні складові забезпечення економічної безпеки на різних стадіях життєвого циклу, якими є стійкість як ознака існуючого стану та розвиток як ознака стратегічної безпеки

Посилання

Борисов А.Б. Великий економічний словник / А.Б. Борисов. – М.: Книжковий світ, 2010. – 716 c.

Кондратьєв Н. Д. Великі цикли кон'юнктури і теорія передбачення / Н. Д. Кондратьєв., 2002. – (Вибрані праці). - 45c.

Загальна теорія систем // Філософський словник / За ред. І. Т. Фролова. - 4-е вид. - М .: Політвидан., 1981. - 445 с.

Chandler A.D. Strategy and Structure: A Chapter in the History of Industrial Enterprises. Cambridge, Mass, MIT Press, 1962.

Гриньова В. М. Дослідження сутності управління змінами в забезпеченні циклічного розвитку підприємств / В. М. Гриньова, Ю. І. Гребнєва // Бізнес Інформ. - 2013. - № 12. - С. 249-254. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2013_12_45.pdf.

Васильєва Т. А. Порівняльна характеристика методичних підходів до визначення стадій життєвого циклу промислових підприємств / Т. А. Васильєва, Т. П. Гончаренко // Вісник Української академії банківської справи. - 2013. - № 2. - С. 13-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUABS_2013_2_5.pdf.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / укл. і гол. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – 504 с

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / укл. і гол. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – 1728 с

Заплатинський В. М. Логіко-детермінантні підходи до розуміння поняття «Безпека». Вісник Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоровя людини. / [редкол.: П. С. Атаманчук (відп. Ред..) та ін.]. — Камянець-Подільський: Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. — Випуск 5. (−336 с.) С. 90-98.

Ткаченко С. М. Сутність економічної стійкості підприємств та її складові / С. М. Ткаченко // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1350.

Аукуціонек С. П. Сучасні буржуазні теорії та моделі циклу: критичний аналіз / С. П. Аукуціонек.: Видавництво «Наука», 1984. - 306

Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф : [пер. з англ.]. – М. : Экономика, 2005. – 205 с

Євдокимова Д.М. Державне регулювання економічного розвитку: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 «Економічна теорія» / Д.М. Євдокимова. -К., 2002. - 20 с.

##submission.downloads##