ВИКОРИСТАННЯ ІТ-ІСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • М. О. Чупріна канд .економ. наук, доцент Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine
  • І. А. Шеховцова страший викладач Національний технічний університет України «КПІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80346

Ключові слова:

управління, бізнес-процеси, оптимізація, ІТ-інструменти

Анотація

Стратегія інноваційного технологічного розвитку підприємства стає визначальним фактором, який дозволяє забезпечити ефективну діяльність компанії. Більшість підприємств розуміють необхідність впровадження змін, але не зосереджені на внутрішніх бізнес-процесах та їх оптимізації. Менеджмент сьогодення направлений на процесний підхід в управлінні, для цього використовують сучасні програмні інструменти.  Такими інструментами є сучасне програмне забезпечення, на кшталт BPM-систем, їх використання на підприємствах сьогодні є актуальним. Для досягнення максимальної якості управління бізнес-процесами на підприємствах запропоновані для використання такі методи оптимізації, які дозволять досягти відповідного рівня показників ефективності управління бізнес-процесами та встановити баланс інтересів клієнтів бізнесу та конкурентів на ринку. Переваги використання сучасних ІТ-інструментів в менеджменті компаній, а саме в  управлінні бізнес-процесами є: швидке і ефективне використання, візуалізація і продуктивність; узгодження бізнесу і ІТ, покращення процесів та швидка їх розробка; оптимізація використання всіх ресурсів; швидке пристосування до змін, відповідність вимогам бізнесу.

Посилання

Ареф’єва О.В. Бізнес-процеси підприємств сфери послуг: фактори, формування, конкурентноспроможність: [монографія] / О.В. Ареф’єва, Т.В. Луцька; Європейський ун-т. – К.: Вид. Європейського ун-ту, 2009. – 96с.

Клепікова О.А. Сучасний стан і місце інформаційних технологій в управлінні підприємством // О.А. Клепікова / Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Економіка і менеджмент. – Одеса: МГУ, 2013. - № 5. – С. 74-77.

Лепейко Т.І. Реінжиніринг бізнес-процесів: навч.-практ. посіб. у схемах і табл. / Т.І. Лепейко, А.В. Котлик; Харківський національний економічний ун-т. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 80с

Харрингтон Дж. Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ, управление, оптимизация / Дж. Харрингтон, К.С. Эсселинг, Х. Ван Нимвеген; [пер. с англ.]. – СПб.: Азбука; СПб.: БМикро, 2009. – XXІV, 328с

Шемаєва Л.Г. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві: [монографія / Л.Г. Шемаєва, К.С. Безгін та ін.]; Харківський національний економічний ун-т. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 240с.

Хаммер М. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Дж. Чампи. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2006. - 400 с.

Аvrаhаm Shtub, Reuven Kаrnі (2010). ERP. The Dynаmіcs of Supply Chаіn аnd Process Mаnаgemement

Федоров И. Сравнительный анализ нотаций моделирования бизнес-процессов // [Електрон. ресурс]. – Режим доступа : http://www.osp.ru/os/2011/08/13011140/

Офіційний сайт ELMА BPM // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.elmа-bpm.ru/product/bpm/modelі_bіsnes.html

##submission.downloads##