ПРОГНОЗУВАННЯ ЗБУТУ ІННОВАЦІЙНОЇ АБО ІМПОРТОЗАМІННОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ-ВИРОБНИКАМИ БЕТОНУ

Автор(и)

  • М. А. Окландер докт. економ. наук, професор Одеський національний політехнічний університет, Ukraine
  • І. А. Педько канд. економ. наук, доцент Одеський національний політехнічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80357

Ключові слова:

прогнозування, збут, інноваційна продукція, імпортозамінна продукція, підприємства-виробники бетону, метод прогнозних оцінок експертів, метод прогнозних оцінок за аналогією

Анотація

У статті наведено науково-методичний інструментарій отримання прогнозів збуту інноваційної або імпортозамінної продукції підприємствами-виробниками бетону. Запропоновано, в залежності від ступеню новизни технології або матеріалів (нові для ринку або нові тільки для підприємства), використовувати два методи для отримання прогнозів збуту інноваційної продукції. Перший метод – оцінок експертів різних груп – ґрунтується на отриманні узгоджених оцінок експертів щодо прогнозів майбутніх обсягів збуту нової продукції. Другий метод – прогнозних оцінок за аналогією – ґрунтується на вивченні досвіду підприємств-конкурентів. Виділено етапи прогнозування за методом оцінок експертів різних груп. Перший етап – прогнозування витрат (інвестицій) на придбання інноваційної або імпортозаміщуючої технології чи на інноваційні та імпортозаміщуючі матеріали. Другий етап – прогнозування попиту на продукцію, яка вироблена за інноваційними або імпортозаміщуючими технологіями чи з інноваційних або імпортозаміщуючих матеріалів. Третій етап – оцінка ефективності впровадження інноваційної або імпортозаміщуючої технології чи інноваційних або імпортозаміщуючих матеріалів.

Посилання

Украинский рынок бетона: тенденция к росту год [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://www.kanzas.ua/overview_mix/page_view/ Ukrainskii-rynok-betona-tendentsiya-k-rostu.

Рынок железобетонных изделий демонстрирует рост [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://www.investukr.com.ua/get-news/1866.

Биба В.В. Стан та перспективи розвитку будівельної галузі України. / В.В. Биба, В.С. Гаташ // Зб. наук. праць (галузеве машинобудування, будівництво). — Полтава: ПолтНТУ, 2013. — Вип. 4 (39). Том 2. — С. 3-9.

Окландер М.А. Маркетингові дослідження збутової функції логістичних систем підприємств / М.А. Окландер, О.І. Яшкіна // Логістика: теорія та практика. – 2012. – №2 (3). – С. 43-50.

Сигел Э.Ф. Практическая бизнес-статистика / Э.Ф. Сигел: Пер. с англ. под ред. А.П. Горбачика. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. – 1056 с.

Ханк Д.Э. Бизнес-прогнозирование, 7-е издание / Д.Э. Ханг, Д.У. Уичерн, Райтс А.Дж. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 665 с.

Янковий О.Г. Маркетингове дослідження ринків збуту автомобілебудівних підприємств України [Електронний ресурс] / О.Г. Янковий, О.І. Яшкіна // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 5 (15). – С. 70-75. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/ archive/2014/n5.html.

##submission.downloads##