ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ю. В. Макогон доктор эконом. наук, проф. Донецкий национальный университет, г. Винница, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80629

Ключові слова:

напрями інноваційної політики, старопромисловий регіон, енергетичні підприємства, енергоефективність, енергозберігаючі технології

Анотація

Стаття присвячена дослідженню перспектив розвитку джерел енергії для підприємств старопромислових регіонів України. Проведено аналіз енергетичної бази України, виявлено проблеми нестачі викопних ресурсів. Внаслідок цього визначено і досліджено напрями розвитку альтернативних та відновлюваних джерел енергії в сучасній економіці України. Для вирішення проблем енергозабезпечення та енергозбереження в Україні виділено чотири напрямки: підвищення потенційних можливостей розвідки, видобутку і переробки нафти і газу, включаючи «сланцевий»; диверсифікація імпорту енергоносіїв; максимальне використання вторинних енергоресурсів; підвищення ефективності використання альтернативних джерел енергії шляхом запровадження інновацій. Основним напрямком інноваційної політики старопромислових регіонів є економічне стимулювання ресурсо- та енергозбереження, впровадження екологічно чистих і пріродообновляемих техніки і технології, розширення застосування технологій, в яких використовуються оновлювані ресурси.

Посилання

Прогноз развития энергетики до 2030 года. Energy Outlook 2008 // ExonMobil. [Электронный̆ ресурс] – Режим доступа: http://www.exxonmobil.ru/Russia-Russian/PA/Files/news_pub_2008_energyoutlook.pdf

«Золоте дно» нетрадиційного газу / Спеціальний звіт журналу The Economist. - 14 липня 2012, С. 4-5.

Украина 2012. Общие положения и рекомендации. Общая энергетическая политика // Международное энергетичне агентство. – 2012. – 38 с.

BP Statistical Review of World Energy, June 2014 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf

Обзор энергии биомассы. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://re.buildingefficiency.info/renewable-energy-technologies/biomass-energy-overview

Макогон Ю.В. Инновации в сфере энергетики в старопромышленном регионе Украины / Ю.В. Макогон, А.Е. Анисимов // Мінеральні ресурси України. – 2014. – №1. – С. 28 – 35.

Гелетуха Г.Г. Перспективы производства электрической энергии из биомассы в Украине / Аналитическая записка №5 // Биоэнергетическая ассоциация Украины.

Янковский Н.А. Альтернативы природному газу в Украине в условиях энерго- и ресурсодефицита: промышленные технологии: монография / Н.А. Янковский, Ю.В. Макогон, А.М. Рябчин, Н.И. Губатенко; под ред. Ю.В. Макогона. – Донецк: ДонНУ, 2011. – 247 с.

Макогон Ю.В. Развитие альтернативных источников энергии в современной экономике Украины [Электронный ресурс] / Макогон Ю.В.//Международный геологический форум. Актуальные проблемы и перспективы развития геологии: наука и производство, Г. Одесса, 7-12 сентября 2015. – http://ukrdgri.gov.ua/uploaded_files/geoforum-2015_2_ann_rus.pdf

Макогон Ю. В.. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций [Электронный ресурс] / Ю. В. Макогон, В П Шевченко. – Режим доступа: http://vuzlib.com.ua/articles/book/18944-Problemy_razvitija_vneshneehko/19.html

Макогон Ю.В. Инновации в сфере энергетики в старопромышленном регионе [Электронный ресурс] / Ю.В. Макогон, А.Е. Анисимов // Мінеральні ресурси України. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mru_2014_1_13.pdf

Гелетуха Г. Відновлювана енергетика в Україні: стимули і бар'єри [Электронный ресурс]/ Гелетуха Г. // Українська енергетика. – Режим доступу: http://ua-energy.org/post/14674

Анализ перспектив использования тепловых насосов в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.insolar.com.ua/library/articles/analiz/

Энергетика Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Энергетика_Украины

Концепция развития биоэнергетики на Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lina.com.ua/index.php?page=aktualno&nid=33

Мировой энергетический рынок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=537973

Британия планирует строить тепловые электростанции нового поколения [Электронный ресурс]//Известия. – Режим доступа: http://izvestia.ru/news/449603

Самая крупная ТЭС в мире [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://news1tech.ru/arhitektura/samaya-krupnaya-tes-v-mire.html

Шеберстов О.М. Стан теплових електростанцій України, перспективи їх обновлення і модернізації [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=93895&cat_id=35082

EU energy and transport in figures, 2010. Statistical Pocketbook, European Commission [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ec.europa.eu/energy/

Renewables Information 2010, IEA. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.iea.org/

Державна служба статистики [Електронный ресурс] – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Інноваційно-інвестиційні процеси