ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ НЕСТАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

Ольга Анатоліївна Жуковська, Анна Олегівна Суворова

Анотація


Диверсифікація виробництва є необхідною мірою для подальшого розвитку підприємства. Адже саме диверсифікація сприяє процесам виходу на нові ринки, вибору нових більш ефективних стратегій ведення бізнесу, що стабілізує діяльність підприємства, зменшує загальний рівень ризиків. Важливим є вибрати найбільш ефективну стратегію для проведення диверсифікації виробництва. Тому необхідно адекватно оцінити загальну ситуацію на ринку. Зазвичай така оцінка проводиться в умовах нестачі інформації, що зумовлює використання для обчислень інтервальних значень необхідних величин. З цього випливає, що саме використання інтервальної моделі ємності ринку дає змогу найбільш адекватно оцінити ситуацію на ринку в умовах нестачі інформації. В статті було використано інтервальну модель ємності ринку. Практичне застосування моделі продемонстровано на прикладі ринку кліматичних установок для визначення ємності ринку для двох товарних ліній. Була виконана порівняльна оцінка ємностей ринку для товарних ліній, на основі якої були обрані найбільш ефективні варіанти стратегій диверсифікації виробництва.


Ключові слова


диверсифікація виробництва; ємність ринку; інтервальна невизначеність; частота покупки; товари

Повний текст:

PDF

Посилання


Аронов А. М., Петров А. Н. Диверсификация производства: теория и стратегия развития.— СПб.: Лениздат, 2000.— 128 с.

Шарый С.П. Интервальные алгебраические задачи и их численное решение: Дис. доктора физ.-мат. наук. – Новосибирск: Ин-т вычислительных технологий СО РАН, 2000. – 322 с.

Портер М.Е. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / Пер. з англ.. А.Олійника та Р. Скіпальського. – К.: Основи, 1997. – 390 с.

Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия: Учеб. для вузов. – С.: Инфра-М., 1999. – 804 с.

Гилберт А. Черчилль. Маркетинговые исследования. Пер. с англ. Н. Амид, С. Боронина и др.-СПб.: Издательство "Питер", 2000. – 732 с.

Жуковська О.А., Купка О.О. Інтервальна модель оцінки ємності ринку// Наукові вісті НТУУ “КПІ”.– 2007. – № 5. – С. 10-15.

Войтишек А.В. Основы метода Монте-Карло в алгоритмах и задачах. В 6 ч. / А.В.Войтишек. - Новосибирск: НГУ, 1997-2004.

Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.: Советское радио, 1972. – 552 с.

Алефельд Г., Херцбергер Ю. Введение в интервальные вычисления. – М.: Мир, 1987. – 360 с.

Жуковская О.А., Файнзильберг Л.С. Интервальное обобщение байесовской модели принятия коллективного решения в конфликтных ситуациях // Кибернетика и системный анализ. – 2005. – №3. – С. 133–144.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.44175

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Ольга Анатоліївна Жуковська, Анна Олегівна Суворова

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua