№ 12 (2015): Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут»

 
Опубліковано: 2015-06-09

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки

Галузева економіка

Економіка підприємства

Менеджмент організації

Маркетинг

Інноваційно-інвестиційні процеси

Технології як фактор економічного зростання

Економіко-математичне моделювання бізнесових процесів