DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.44333

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: УКРАЇНА, ЄС, СВІТ

Василь Гнатович Герасимчук

Анотація


Розглянуто ключові фактори успішного функціонування держави на основі використання результатів дослідження британського аналітичного центру The Legatum Institute, а саме: економіка, підприємництво, управління, освіта, охорона здоров'я, безпека, особисті свободи та соціальний капітал. Сукупний Індекс процвітання країн аналізується з позицій рівня економічної конкурентоспроможності (ВВП (ПКС) на душу населення, стан підприємницької сфери, ефективність державного управління) та якості життя населення (стан освіти і охорони здоров’я, очікувана тривалість життя, середня заробітна плата). Особлива увага приділена дослідженню позицій України у сукупному Індексі процвітання країн порівняно з іншими державами, насамперед, з країнами-лідерами світового рейтингу, а також країнами-членами європейського співтовариства (ЄС). Запропоновано модернізацію соціально-економічної системи, якою є держава, здійснювати у певній логічній послідовності і у  взаємозв’язку її складових: славні традиції – класична освіта – передова наука – потужна індустрія – розвинена економіка – висока якість життя – сталий розвиток.

Ключові слова


глобалізація; сукупний індекс процвітання країн; соціально-економічна система; державне управління; якість життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Robert H. Waterman Jr., (1987), The Renewal Factor. How the Best Get and Keep the Competitive Edge, Bantam Books, New York, 338 p.

Рейтинг стран мира по уровню процветания — информация об исследовании. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/legatum-prosperity-index/info.

Bataveljic D. European federalism at the Beginning of the 21st Century / Dragan Bataveljic, Anka Vojvodic; (translation Daniela Horner). – Kragujevac: Law Faculty, 2010 (Beograd: Ton plus). – 214 str.

Гриценко А.А. Комплементарность экономического и социального развития общества / Стратегія соціально-економічного розвитку України. Наукове видання. Загальна редакція і складання Степанова О.П. – В 2-х томах. Том.1. – К.: “Юрисконсульт”, 2014, с. 9-21.

Jan Rymarczyk. Postmodernizm w dzialanosci wspolczesnych korporacji transnarodowych // Ekonomia, 1 (13), 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, Wroclaw, 2011, p. 161-173.

Мунтіян В.І. Зміна парадигми / Стратегія соціально-економічного розвитку України. Наукове видання. Загальна редакція і складання Степанова О.П. – В 2-х томах. Том.1. – К.: “Юрисконсульт”, 2014, с. 3-9.

Родина, C. Швейцария – одна из самых процветающих стран мира [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nashagazeta.ch/news/swiss/16626.

La distinction. Critique sociale du jugement, Pierre Bourdieu

coll. Le sens commun, éd. de Minuit, 1979, 672 p.

Кохан Г. В. Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз: монографія / Г.В. Кохан. – К.: НІСД, 2013. – 232 с.
Copyright (c) 2019 Василь Гнатович Герасимчук

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua