DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45286

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ліна Петрівна Артеменко, Оксана Андріївна Дьяченко

Анотація


У статті розглянуто поняття економічної безпеки. Визначено роль економічної безпеки суб’єктів господарювання у підвищенні економічної безпеки держави в умовах євроінтеграції. Визначені поняття «інноваційно-орієнтоване підприємство» та «економічна безпека інноваційно-орієнтованого підприємства». Розглянуто структуру  та оцінку рівня економічної безпеки інноваційно-орієнтованого підприємства. Визначено основні проблеми забезпечення економічної безпеки інноваційно-орієнтованих підприємств в умовах євроінтеграції. Акцентовано увагу на фактори впливу зовнішнього середовища на економічну безпеку інноваційно-орієнтованих підприємств будівельних матеріалів України. Виявлено коефіцієнти вагомості кожної з груп факторів, також було визначено імовірності негативного впливу груп факторів на економічну безпеку інноваційно-орієнтованих підприємств будівельних матеріалів. Представлено узагальнену графічну модель негативного впливу складових економічної безпеки інноваційно-орієнтованих підприємств будівельних матеріалів. Визначено, що одним із шляхів створення для недержавних підприємств передумов для економічного виживання за умов ринкових відносин є виявлення та нейтралізація загроз економічній стабільності підприємства.


Ключові слова


економічна безпека; економічна безпека інноваційно-орієнтованого підприємства в умовах євроінтеграції; фактори прямого впливу зовнішнього середовища; стабільність

Повний текст:

PDF

Посилання


Коваленко Е.В. Об основных угрозах экономической безопасности предприятий в современных условиях хозяйствования / Е.В. Коваленко// Луганский национальный аграрный университет. – 2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvlnau/ekon/2010_16/kovalenko.pdf

Руснак Л.Р. Фактори загроз зовнішнього середовища економічної безпеки підприємства / Л.Р. Руснак // Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук «Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи.-Наукова організація «Перспектива» .- 2013.- Част. ІІ. – 125-129 с.

Паліга Н.Б. Механізми реалізації антикризової політики держави в будівельній галузі: автореф. дис. канд. екон . наук: 08.00.03 / Н.Б. Паліга . – Класич . приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 20 с.

Шевченко І. Особливості формування економічної безпеки підприємства / І. Шевченко // Наука молода. – 2010. – №10. – С. 178-181.

Шекшуєв О.А. Інноваційний розвиток будівельних підприємств як фактор підвищення стійкості та конкурентоспроможності / О.А. Шекшуєв // Науковий-технічний збірник. – 2009. – №87. – С.152-156.

Шемаєва Л.Г. Економічна безпека підприємств у стратегічній взаємодії з суб'єктами зовнішнього середовища: автореф. дис. д-ра. екон. наук/ Л.Г. Шемаєва. – К., 2010. – 39 с.
Copyright (c) 2019 Ліна Петрівна Артеменко, Оксана Андріївна Дьяченко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua