ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА»

Н. М. Покровська

Анотація


У статті досліджено теоретико-методологічні аспекти економічної сутності інтенсифікації виробництва, та проаналізовано наукові погляди представників різних економічних шкіл на сутність цієї економічної категорії.  Зазначено, що на сьогодні існує різноманіття точок зору на сутність ідентифікації, що в свою чергу свідчить про незавершеність процесу формування теорії інтенсифікації виробництва. Систематизовано наукові уявлення з позицій теорії відтворення, «затратного», «результативного», «технічного» та «комплексного» підходів. Показано, що існуючі наукові погляди про  визначення сутності інтенсифікації виробництва об‘єднує те, що  відправною точкою у кожного з них є розгляд  виробництва як процесу, або як системи, або як процесу і системи одночасно. На основі проведеного аналізу уточнено сутність інтенсифікації виробництва. Запропоновано інтенсифікацію виробництва розглядати як системний процес та запропоновано коротке та розгорнуте визначення інтенсифікації виробництва як системного процесу.


Ключові слова


виробництво; інтенсифікація виробництва; система; процес; системний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми: [монографія] / [О.М. Алимов, О.І. Амоша та ін.] ; за заг. ред. В.І. Ляшенка; ІЕП НАН України, КПУ. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 798 с.

Маркс К. Твори. Т.25. Ч.ІІ / К. Маркс, Ф. Енгельс. – 2-ге вид. -Видавництво політичної літератури України, 1962. – 511 с.

Маркс К. Твори. Т.24 / К. Маркс, Ф. Енгельс. – 2-ге вид. - Видавництво політичної літератури України, 1962. – 645 с.

Борисов А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. – М. : Книжный мир, 2003. – 895 с.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 2-е изд., испр. - М.: ИНФРА-М., 1999. - 479 с.

Економічна енциклопедія: у 3-х томах. Т. 1. / [відп.ред. С.В. Мочерний]. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

Важинський Ф.А. Техніко-технологічне оновлення як фактор інтенсифікації виробництва [Електронний ресурс] / Ф.А. Важинський, Л.С. Ноджак, Ю.Б. Шульган. – Режим доступу :

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/2577/st_36_05.pdf?.

Горбачов В.С. Еволюція і сучасний стан наукових уявлень про інтенсифікацію виробництва / В.С. Горбачов, О.П. Гурченков // Економіка України. – 2005. – №1. – С.53-59.

Агаркова Н.А. Теоретико-прикладні аспекти інтенсифікації виробництва [Електронний ресурс] / Н.А. Агаркова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. - № 6. - Т.2. - С. 186-190.- Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_6_2/186-190.pdf.‎

Вітков М.С. Основні фактори інтенсифікації аграрного виробництва в перехідний період до ринку / М.С. Вітков // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 17-20.

Степаненко С. В. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: [навчальний посібник] / С.В. Степаненко. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. – 350 с.

Яровенко Т.С. Управління процесом інтенсифікації розвитку промислового підприємства у сучасних умовах [Електронний ресурс] / Т. С. Яровенко, М. В. Тулякова, Ю. А. Козюпа // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». Вип. 7(2). – 2013. - №4. - Т.21. - С.105-110. – Режим доступу: http://vestnikdnu.com.ua/archive/201372/yarovenko.html.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45318

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Н. М. Покровська

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua