DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015.45518

СТРАТЕГІЧНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ЗМІСТОВНІ ІМПЕРАТИВИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

І. В. Смолін

Анотація


 Надано узагальнюючу характеристику категорії конкурентоспроможності та ознак конкурентоспроможного підприємства. На основі розгляду дискусійних положень розуміння змісту стратегічної конкурентоспроможності викладено авторську позицію, що ґрунтується на конкретизованих ознаках перспективності, тривалості і потенційності розвитку підприємства. До наукової термінології уведено поняття стратегічного періоду, запропоновано його сутнісне визначення та методичні підходи до параметризації тривалості стратегічного періоду.

 

Розглянуто сутнісні ознаки стратегічної конкурентоспроможності підприємства, які складають об’єктну основу визначення її кількісних характеристик. Запропоновано метод оцінювання стратегічної конкурентоспроможності  на основі врахування часу функціонування діючого підприємства, досягнутого рівня конкурентоспроможності та  ступеня реалізація підприємством цільових параметрів розвитку у поточному періоді, що у формалізованому вигляді спирається на розрахунок коефіцієнтів конкурентного досвіду, досягнутої і динамічної конкурентоспроможності підприємства.

 Доведено можливість отримання аналітичних висновків, придатних для визначення управлінських рішень, на основі матричного позиціонування складових стратегічної конкурентоспроможності досліджуваного суб’єкта ринку.


Ключові слова


стратегія; конкурентоспроможність; стратегічна конкурентоспроможність; стратегічний період

Повний текст:

PDF

Посилання


Портер М. Конкуренция. Пер.с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс». – 2006. – 806 c.

Рохчин В.Е., Ветрова Е.Н., Полянский А.В. Управление стратегической конкурентоспособностью промышлен-ного предприятия на основе развития его потенциала / под редакцией д-ра экон. наук, профессо-ра А.Е. Карлика. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 262 с.

Фатхутдинов Р.. Стратегическая конкурентоспособность и экономика России // Общество и экономика. - №1. – 2003 - С. 31 – 43

Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч.посібник. – КНЕУ, 1999. – 384 с.

Шпанко А. Про сутність поняття "стратегічна конкурентоспроможність"// Економіка України. - 2007. - № 6. - С. 45-49
Copyright (c) 2020 І. В. Смолін

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua