DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80086

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

В. В. Дергачова, Я. О. Колешня

Анотація


Проаналізовано значення малого та середнього підприємництва (МСП) у економічній системі європейських країн та України, визначено частку малого бізнесу у структурі суб’єктів господарювання держави, продемонстровано його роль як основи конкурентного середовища, провідника наукового-технічного прогресу, засобу зниження рівня безробіття, сприяння покращенню соціального клімату у суспільстві та створення ринку якісної продукції та послуг. Окреслено причини, що негативно впливають на розвиток МСП в Україні, серед яких складність доступу до фінансових ресурсів, несприятливий клімат для ведення бізнесу, недосконалість законодавства тощо.  Освітлено фактори, що впливають на економічну безпеку підприємства: недосконалість конкурентного середовища, високий рівень тонізації економіки, залежність від органів влади у вирішенні низки проблем, низький рівень розвитку економіки в цілому,  політичні проблеми. Продемонстровано взаємозв’язок між економічною безпекою держави та малого та середнього підприємництва, що проявляється у їх діалектичній єдності. Визначено роль підприємця та держави у забезпеченні економічної безпеки підприємництва.


Ключові слова


мале та середнє підприємництво; економічна безпека підприємництва; принципи системи економічної безпеки підприємництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Садова У. Шляхи активізації розвитку малого бізнесу в Україні / У. Садова. // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: Матеріали ХХІІ-гої міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Львів, 15 травня 2015 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С.177-178

Засади дерегуляції в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dimitrioliapin.wordpress.com/2014/10/27/засади-дерегуляції-в-україні/

Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання з розподілом за їх розмірами [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.htm.

Сумський С.А. Роль і місце малого бізнесу в механізмі забезпеченні економічної безпеки України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eprints.cdu.edu.ua/452/1/conf_odesa_2015.pdf#page=98

Благоприятность условий ведения бизнеса: Украина [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine/.

Мілашенко Т. Т. Проблеми розвитку підприємництва в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kaliningrad.ruc.su/upload/medialibrary/4c6/npsADEE.pdf#page=169

Козак Л.С. Формування системи економічної безпеки підприємництва як об’єктивна передумова розвитку національної економіки [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://journals.uran.ua/index.php/2075-4892/article/view/51124/47149.

Васильців Т.Г. Форування середовища економічної безпеки підприємництва в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=ba02a238d26745a781d9e3f15038dc19
Copyright (c) 2019 В. В. Дергачова, Я. О. Колешня

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua