РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

В. В. Дергачова, Я. О. Колешня

Анотація


Проаналізовано значення малого та середнього підприємництва (МСП) у економічній системі європейських країн та України, визначено частку малого бізнесу у структурі суб’єктів господарювання держави, продемонстровано його роль як основи конкурентного середовища, провідника наукового-технічного прогресу, засобу зниження рівня безробіття, сприяння покращенню соціального клімату у суспільстві та створення ринку якісної продукції та послуг. Окреслено причини, що негативно впливають на розвиток МСП в Україні, серед яких складність доступу до фінансових ресурсів, несприятливий клімат для ведення бізнесу, недосконалість законодавства тощо.  Освітлено фактори, що впливають на економічну безпеку підприємства: недосконалість конкурентного середовища, високий рівень тонізації економіки, залежність від органів влади у вирішенні низки проблем, низький рівень розвитку економіки в цілому,  політичні проблеми. Продемонстровано взаємозв’язок між економічною безпекою держави та малого та середнього підприємництва, що проявляється у їх діалектичній єдності. Визначено роль підприємця та держави у забезпеченні економічної безпеки підприємництва.


Ключові слова


мале та середнє підприємництво; економічна безпека підприємництва; принципи системи економічної безпеки підприємництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Садова У. Шляхи активізації розвитку малого бізнесу в Україні / У. Садова. // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: Матеріали ХХІІ-гої міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Львів, 15 травня 2015 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С.177-178

Засади дерегуляції в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dimitrioliapin.wordpress.com/2014/10/27/засади-дерегуляції-в-україні/

Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання з розподілом за їх розмірами [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.htm.

Сумський С.А. Роль і місце малого бізнесу в механізмі забезпеченні економічної безпеки України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eprints.cdu.edu.ua/452/1/conf_odesa_2015.pdf#page=98

Благоприятность условий ведения бизнеса: Украина [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine/.

Мілашенко Т. Т. Проблеми розвитку підприємництва в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kaliningrad.ruc.su/upload/medialibrary/4c6/npsADEE.pdf#page=169

Козак Л.С. Формування системи економічної безпеки підприємництва як об’єктивна передумова розвитку національної економіки [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://journals.uran.ua/index.php/2075-4892/article/view/51124/47149.

Васильців Т.Г. Форування середовища економічної безпеки підприємництва в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=ba02a238d26745a781d9e3f15038dc19


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 В. В. Дергачова, Я. О. Колешня

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

2014-2015 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
2014-2015 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2015 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua