DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.13.2016.80117

СТАН СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

В. В. Пігуль

Анотація


Метою статті є комплексне дослідження процесів, які відбуваються на сучасному ринку праці України. У статті розглянуто загальну ситуацію, що склалася на ринку праці України за останні роки. Автором досліджено основні показники, що характерні для ринку праці, – зайнятості та безробіття. Також проаналізовано причини безробіття серед населення та визначено структуру зайнятого населення та зайняте населення за видами економічної діяльності. Встановлено, що існує ряд проблем, які заважають розвитку ринку праці, включаючи зростання безробіття, нестабільну політичну та економічну ситуацію в Україні. Також встановлено причини безробіття та зменшення зайнятості населення. Виявлено, що задля кращого функціонування ринку праці потрібно працювати у напрямку розвитку соціально-економічної політики. Надано рекомендації щодо вдосконалення системи оплати праці. Запропоновано працювати у напрямку створення нових робочих місць задля залучення на ринок праці більшої кількості молодого населення та зменшенню міграційних процесів.

Ключові слова


ринок праці; зайнятість; безробіття; оплата праці

Повний текст:

PDF

Посилання


Балановська Т.І., Гогуля О.П., Драгнєва Н.І. Ринок праці: реалії і перспективи / Т.І. Балановська, О.П. Гогуля, Н.І. Драгнєва. – Київ: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2012. – С. 17-23

Бібліотека економіста [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/8/822.html

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Робота в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.trud.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=541208

Всеукраїнська інформаційно-аналітична газета «Міграція» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://migraciya.com.ua/

Новини: Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tsn.ua/ukrayina/ukrayinu-zalishat-milyoni-talanovitih-lyudey-pislya-vidkrittya-kordoniv-ekonomist-518017.html

Слободчук М.С. Вплив інтеграційних процесів на ринок праці України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/AvTr/2012_30/03.pdf
Copyright (c) 2019 В. В. Пігуль

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua