DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108681

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

К. О. Кузнєцова, О. С. Ченуша

Анотація


Дослідження функціонування та розвитку енергетичних систем країн світу визначається необхідністю вивчення та аналізу явищ і процесів, які протікають в них, в динаміці років та у взаємозв’язках між нами. В даній науковій статті було розглянуто проблеми становлення паливно-енергетичного комплексу України, основними з яких є: висока енергоємність ВВП, незадовільний технічний стан об’єктів ПЕК, неефективна система управління галуззю, відсутність диверсифікації джерел постачання первинних енергоресурсів. Проаналізовано сучасний стан вітчизняних енергетичних підприємств; виявлено характерні тенденції розвитку паливно-енергетичного комплексу України та світової енергетики в цілому. Визначено що основні показники енергетичного ринку України у 2016 р. мають тенденцію до незначного збільшення обсягів, проте в динаміці років спостерігається тенденція до погіршення. Запропоновано рекомендації щодо зниження енергоємності ВВП та підвищення енергоефективності економіки країни, визначено, що потенціалом енергозбереження в Україні насамперед володіє промисловість та житлово-комунальне господарство.


Ключові слова


енергоємність економіки; енергозалежність; паливно-енергетичний комплекс; первинні енергоресурси; ринок електроенергії; тенденції розвитку підприємств.

Повний текст:

PDF

Посилання


Перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України [Електронний ресурс]. – 2005. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=97023

Офіційний веб-сайт World Energy Council. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://worldenergy.org/data/resources/

European Economy. Member State’s Energy Dependence: An Indicator-Based Assessment [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/pdf/ocp196_en.pdf

Гайдуцький П. Незалежна економіка України / П. Гайдуцький. – Київ: 2014. – 528 с.

Енергетична галузь України: підсумки 2015 року: під заг. ред. В. Омельченко. [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/upload/2016_ENERGY.pdf

Офіційний веб-портал Енергетика України. Статистика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uaenergy.com.ua/select/section/statistics/

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Energy and Climate Change. World Energy Outlook Special Report / International Energy Agency [Електронний ресурс]. - 2015. – Режим доступу: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2015SpecialReportonEnergyandClimateChangeExecutiveSummaryRussianversion.pdf

Україна від кризи до економічного зростання. План модернізації України / Федерація роботодавців України [Електронний ресурс]. – 2015. - Режим доступу: http://modernization.fru.org.ua/images/documents/Ukraine_part.pdf
Copyright (c) 2019 К. О. Кузнєцова, О. С. Ченуша

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua