ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ АГЕНТІВ З ПИТАНЬ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

О. К. Єлісєєва, Т. В. Гільорме

Анотація


У статті розглянуто бар’єри групових інтересів агентів при впровадженні енергозберігаючих технологій: комунікаційні, промислові та технічні. Запропоновано використання агентно-орієнтованого моделювання для визначення параметрів стану активності поведінки агентів.   Запропоновано групування агентів  за ступенем зацікавленості до процесів з енергозбереження. Побудовано математичні залежності переходу цих груп агентів на засадах теорії клітинних автоматів (КА). На основі концепції еволюції екосистем агентів проаналізовано принципи  побудови системи управління впровадження енергозберігаючих технологій. Розглянута можливість впровадження моделі поведінки агентів з питань енергозбереження в контексті концепції «хижак-жертва», що обумовлено принципами економічної доцільності поведінки агентів та наявними інноваційними енергозберігаючими технологіями. Розглянута модель поведінки агентів дозволить посилити контроль та вплив на групи агентів, які приймають управлінські  рішення щодо доцільності заходів щодо просування технологій з енергозбереження.


Ключові слова


енергозбереження; агент; клітинний автомат; економічна поведінка; система «хижак-жертва»

Повний текст:

PDF

Посилання


Gil’orme T. Formation of the mechanism of energy efficiency management on the basis of ‘predator-prey’ concept / T. Gil’orme, Y. Ryzhyk, A. Yaresko // Problems of development modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. – EDEX, Madrid, España, 2016. – P. 107-110.

Jobstl H.A., Hogg J.N. State of Forestry Accounting in some European Countries. In: Buttoud G., Jobstl H., Merlo M. (eds.). Accounting and Managerieal Economics for Environmen-tally-friendly Forestry. Economie et Sociologie Rurales, Actes et Communications, N 15, P. 17-40.

Ma Fang. Research on Consumer Purchase Behavior Diffusion across Market Using Cellular Automata / Fang Ma, Gangling Chao, Lihua Chen, Yiping Luo // International Journal of Marketing Studies. – 2012. – Vol. 4. – № 5. – Р. 108-118.

Thagard, P. "The Brain and the Meaning of Life" Princeton University Press, 2010.

Єлісєєва О.К. Статистичне оцінювання розвитку сонячної та вітроенергетики в Україні / О.К. Єлісєєва, П.В. Хазан // Статистика України : наук.-інформ. журн. – К.: 2016: НТК статист. дослідж. – №2(76). – С.14-20.

Максишко Н.К. Моделі динаміки процесів самоорганізації в територіальній громаді міста / Н.К. Максишко, Я.В. Глазова // Херсонський державний університет: Економічні науки. – 2016. – Випуск 17. Частина 1. – С. 150-154.

Романов В.П. Моделирование инновационной экосистемы на основе модели «хищник-жертва» / В.П. Романов, Б.А. Ахмадеева // Бизнес-информатика. – № 1 (31). – 2015. – С. 7–17. (9)

Саати Т. Л. Об измерении неосязаемого. Подход к относительным измерениям на основе главного собственного вектора матрицы парных сравнений // Журнал "Cloud Of Science". 2015. Т. 2. № 1. – Режим доступа: (http://cloudofscience.ru/sites/default/files/pdf/CoS_2_5.pdf)

Трофимова И.Н. Моделирование социального поведения / И.Н. Трофимова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://spkurdyumov.ru/evolutionism/modelirovanie-socialnogopovedeniya/.
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108711

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 О. К. Єлісєєва, Т. В. Гільорме

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua