РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТУВАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНУ ГАЛУЗЬ

Автор(и)

  • О. В. Цеслів канд. техн. наук, доцент Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», https://orcid.org/0000-0002-8190-2502
  • В. В. Лисенок Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», https://orcid.org/0000-0001-7864-2925

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108716

Ключові слова:

максимізація прибутку, максимізація капіталу, модель Марковіца, метод ковзного середнього, ціновий ризик.

Анотація

В статті розроблена стратегія інвестування у фармацевтичну галузь. Для адекватної оцінки загальної ситуації на ринку, та вибору найефективніших  ліків для кожного класу хвороб, було  проаналізовано статистичні показники хвороб населення України, виведено ймовірності попиту на різні ліки. Було описано набір припущень, обчислено попит на ліки, формалізовано задачу максимізації капіталу та показано її розв’язання. Використовуючи  метод ковзного середнього, зроблений прогноз ціни на ліки  на вересень - грудень 2016 року. Практичні розрахунки наведені для компанії Sandoz Ukraine, яка займається постачанням ліків в Україну. В статті  оптимізується календарний план реалізації запасів фармацевтичної продукції у детермінованому випадку та за умовою недетермінованості ринкових цін на продукцію (в умовах цінового ризику). Аналіз отриманих результатів показав суттєву перевагу отриманої інвестиційної стратегії  для компанії Sandoz Ukraine. В статті використовується модифікована модель Марковіца. 

Посилання

Лагоша Б.А. Оптимальное управление в экономике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.А. Лагоша, Т.Г. Апалькова. – М. : Финансы и статистика, 2008. –224 стр.

Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория практика и интерпритация [Текст] / Л. А. Бернстайн ; пер. с англ.. , гл. редактор проф. Я. В. Соколов. – М. : Финанси и статистика 1996 .– 624 с.

Бланк И. А. Управление инвестициями предприятия [Текст] / И. А. Бланк. – К. : Ника- Центр, Ельга, 2003.- 480 с.

Миллер М., Модильяни Ф. Стоимость капитала, финансы корпорации и теория инвестиций [Текст] / М. Миллер, Ф. Модильяни. – М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС , 2001.–270 с.

Міжнародна класифікація хвороб. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mkh10.com.ua/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіко-математичне моделювання бізнесових процесів