РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ІНВЕСТУВАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНУ ГАЛУЗЬ

О. В. Цеслів, В. В. Лисенок

Анотація


В статті розроблена стратегія інвестування у фармацевтичну галузь. Для адекватної оцінки загальної ситуації на ринку, та вибору найефективніших  ліків для кожного класу хвороб, було  проаналізовано статистичні показники хвороб населення України, виведено ймовірності попиту на різні ліки. Було описано набір припущень, обчислено попит на ліки, формалізовано задачу максимізації капіталу та показано її розв’язання. Використовуючи  метод ковзного середнього, зроблений прогноз ціни на ліки  на вересень - грудень 2016 року. Практичні розрахунки наведені для компанії Sandoz Ukraine, яка займається постачанням ліків в Україну. В статті  оптимізується календарний план реалізації запасів фармацевтичної продукції у детермінованому випадку та за умовою недетермінованості ринкових цін на продукцію (в умовах цінового ризику). Аналіз отриманих результатів показав суттєву перевагу отриманої інвестиційної стратегії  для компанії Sandoz Ukraine. В статті використовується модифікована модель Марковіца. 


Ключові слова


максимізація прибутку; максимізація капіталу; модель Марковіца; метод ковзного середнього; ціновий ризик.

Повний текст:

PDF

Посилання


Лагоша Б.А. Оптимальное управление в экономике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.А. Лагоша, Т.Г. Апалькова. – М. : Финансы и статистика, 2008. –224 стр.

Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория практика и интерпритация [Текст] / Л. А. Бернстайн ; пер. с англ.. , гл. редактор проф. Я. В. Соколов. – М. : Финанси и статистика 1996 .– 624 с.

Бланк И. А. Управление инвестициями предприятия [Текст] / И. А. Бланк. – К. : Ника- Центр, Ельга, 2003.- 480 с.

Миллер М., Модильяни Ф. Стоимость капитала, финансы корпорации и теория инвестиций [Текст] / М. Миллер, Ф. Модильяни. – М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС , 2001.–270 с.

Міжнародна класифікація хвороб. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mkh10.com.ua/
DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108716

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 О. В. Цеслів, В. В. Лисенок

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua