DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108730

BIG DATA В МАРКЕТИНГУ: ОРІЄНТАЦІЯ НА СПОЖИВАЧА

Є. В. Гнітецький

Анотація


У статті розглянуто поняття Big Data як основний фактор переходу до персоніфікованого підходу в дослідженні та обслуговуванні споживачів компаніями. Надано основні характеристики даних, що збираються, зберігаються, обробляються та аналізуються за допомогою технології Big Data. Описано певні елементи математичного та статистичного інструментарію, що використовується в рамках технології Big Data. Визначено, яким чином Big Data впливає на маркетингову діяльність сучасних компаній. Розглянуто, як використовується досліджувана технологія на етапі аналізу ринкового середовища та аудиту власної маркетингової діяльності. Описано основні можливості використання Big Data на етапі імплементації та оптимізації практичних рішень для кожного елементу комплексу маркетингу. Розглянуто основні переваги, які отримує виробник при впровадженні рішень інтелектуального аналізу інформації. Доведено вигоди споживача від поширення  технології  Big Data у бізнес-середовищі. Виявлено основні ризики та проблеми, якими супроводжується використання Big Data на даному етапі розвитку даної технології.  


Ключові слова


big data; цифровий маркетинг; data-driven маркетинг; персоніфікація; персоналізація; поведінка споживача.

Повний текст:

PDF

Посилання


6 необычных областей, где применяют большие данные [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://algomost.com/ru/news/areas.

Columbus L. Ten Ways Big Data Is Revolutionizing Marketing And Sales [Електронний ресурс] / Louis Columbus // Forbes. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2016/05/09/ten-ways-big-data-is-revolutionizing-marketing-and-sales/2/#7a84a33d25cd.

Goldfein J. Big Data & Marketing: Value, Problems, and Solutions [Електронний ресурс] / Joshua Goldfein. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.mercurycreative.net/blog/digital/big-data-marketing.

Kumar Pal S. 21st Century Information Technology Revolution [Електронний ресурс] / Sanjay Kumar Pal. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=1399619

Visualizing the IoE [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ioeassessment.cisco.com/learn/visualizing-ioe.

Большие данные (Big Data) [Електронний ресурс] // Tadviser. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(Big_Data)#.D0.A1.D0.B0.D0.BC.D0.BE.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B5_.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5.

Большие данные в разных отраслях: сценарии применения [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.uipdp.com/articles/2014-10/17.html.

Использование больших данных (big data) в маркетинговых исследованиях [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ovtr.ru/stati/bolshie-dannye-big-data-v-marketingovyh-issledovaniyah.

Калягина Л. В. Категория «Данные»: понятие, сущность, подходы к анализу / Л. В. Калягина, П. Е. Разумов. // Вестник КрасГАУ. – 2014. – №4. – С. 3–8. Дата майнинг

Сахно А. Programmatic для "чайников": Что такое программатик и как он работает [Електронний ресурс] / Алексей Сахно. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://digitalbee.com/blog/digital-marketing/programmatic-dlya-chaynikov-chto-takoe-programmatik-i-kak-on-rabotaet/.

Тимошенко А. От Big Data к предиктивной аналитике: памятка для маркетологов [Електронний ресурс] / Анна Тимошенко // Cossa. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.cossa.ru/155/89371/.

Эволюция маркетинговых данных [Електронний ресурс] // LPGenerator. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://lpgenerator.ru/blog/2013/08/23/evolyuciya-marketingovyh-dannyh/.
Copyright (c) 2020 Є. В. Гнітецький

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua