DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.131530

ЯКІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ УРЯДУ ЧИ ПЛАН МАРШАЛЛА НА ШЛЯХУ КРАЇН ДО ІНДУСТРІЇ-4.0

С.В. Войтко, О.А. Гавриш, О.М. Згуровський

Анотація


Доведено актуальність вивчення положень Індустрії-4.0 з позицій використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у виробничому процесі на існуючих сучасних підприємствах. Виявлено важливість використання положень Четвертої промислової революції при розробці концепцій функціонування і розвитку економічних систем різного рівня: від підприємства до країни. Визначено цілі дослідження: 1) виявлення показників, які прямо чи опосередковано визначають за класифікаційними ознаками належність країни до Індустрії-4.0; 2) аналізування результатів первинного дослідження комплексних показників Regulatory Quality та Government Effectiveness з метою виявлення можливості керування економічною системою на державному рівні, цільовими орієнтирами якої є корегування та трансформація виробничої системи від класичної виробничої системи до Індустрії-4.0.
Аналіз даних Worldwide Governance Indicators здійснено за період 2006–2016рр. Визначено лідери Індустрії-4.0 за показниками високотехнологічного експорту до загального обсягу експорту, експорту та імпорту товарів і послуг інформаційно-комунікаційних технологій.
Візуалізовано співвідношення експорту та імпорту товарів інформаційно-комунікаційних технологій. Здійснено дослідження взаємного розміщення об’єктів у обраній системі координат показників Regulatory Quality та Government Effectiveness. Проведено аналіз і візуалізацію Doing Business також. Прорейтинговано країни за результатами розрахунку відстаней та показників у системі координат Regulatory Quality та Government Effectiveness. Зроблено висновок, що «план Маршалла» та подібні програми мають можливість стимулювати розвиток країн у напряму Індустрії-4.0. Науковим результатом є методичний підхід до визначення можливості та підстав потрапляння країни за класифікаційними ознаками до Індустрії-4.0, який, на відміну від експертних оцінок, використовує статистичні дані та комплексні показники з метою об’єктивного оцінювання стану об’єкту та вироблення відповідних заходів для окремо взятої країни для потрапляння до когорти країн Індустрії-4.0.


Ключові слова


якість державного регулювання; ефективність роботи уряду; План Маршалла; Індустрія-4.0;

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Schwab, K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond, retrieved from https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution

Hermann, M., Pentek, T., Otto, B. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. Working Paper. Technische Universität Dortmund. 2015. No. 01. 16 p.

Ostrom, E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge. 1990. 280 p.

Williamson O. E. Corporate Control and business behavior: an inquiry into the effects of organization form on enterprise behavior. Prentice Hall. 1970. 196 p.

Kaufmann, D., Kraay, A., Mastruzzi, M. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. World Bank Policy Research Working Paper. No. 5430. 31 p.

The Worldwide Governance Indicators (WGI) project (2018), retrieved from www.govindicators.org

The Statistics Portal (2018), Сurrently leading in Industry 4.0, retrieved from https://www.statista.com/statistics/667634

The World Bank Data and Research (2016), World Bank Statistics Database, retrieved from http://data.worldbank.org

Business Insider (2018), The 16 most innovative countries in the world, retrieved from http://www.businessinsider.com/most-innovative-countries-in-the-world-2017-6

The Doing Business project (2018, World Bank Group) retrieved from

http://www.doingbusiness.org/
Copyright (c) 2020 С.В. Войтко, О.А. Гавриш, О.М. Згуровський

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua