DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135511

СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ БІЗНЕС ЛІДЕРСТВА

О.А. Шевчук

Анотація


В межах статті проведено аналіз методів отримання стійких конкурентних переваг, що дозволило виявити семантичні закономірності формування стратегії розвитку вітчизняних підприємства в сучасних умовах господарювання. З метою обґрунтування факторів, що визначають можливість отримання підприємством високих позицій на ринку, виділено чотири групи факторів: 1) зовнішні позиції, що характеризують стан підприємства на ринку, 2) внутрішні фактори, що є набором фінансових, технологічних, структурних ресурсів, що є у наявності; 3) лінії поведінки, що характеризують вектор розвитку підприємства та пов’язані з історією його існування; 4) процеси, що з одного боку спрямовані на координацію та інтеграцію існуючих ресурсів, а з іншого – стосуються організаційного навчання і виступають як динамічний процес адаптації до змін. На основі аналізу означених факторів, доведено, що в сучасних умовах господарювання, успіх товаровиробників на ринку, значною мірою, визначається нелінійною комбінацією інтелектуальних, інформаційних та інвестиційних ресурсів, що створюється людським капіталом підприємства. Запропоновано розглядати бізнес-лідерство як певний ринковий стан інституціонального суб’єкта на ринку, що характеризує рівень його стійкості, та надає додаткових переваг підприємству порівняно з іншими товаровиробниками. Визначено, що бізнес-лідерство виникає внаслідок раціонального поєднання факторів виробництва на основі інноваційного ризикового підходу шляхом безперервного пошуку форм організації виробництва, збуту, маркетингу, логістики, менеджменту для максимізації продуктивності у кожній зі стадій процесу відтворення. Для характеристики процесів розвитку підприємства у часі запропоновано до використання системно-синергетичний підхід, що надає можливість дослідити динамічність між ресурсним забезпеченням та властивостями системи внутрішнього організаційно-економічного розвитку підприємства та розглянути лідерство як закономірний етап розвитку підприємства, в основі якого лежить вибір оптимальної стратегії та тактики підприємства.

Ключові слова


імперативи розвитку; динамічна стійкість економічного розвитку; стратегія, бізнес-лідерство; системно-синергетичний підхід

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kotler F. Osnovyi marketinga, 9–e izdanie.:[per. s angl.]. M.: Izdatelskiy dom «Vilchms,

1200 р.

Fathutdinov R.A. Strategicheskiy marketing. M.: ZAO "Biznes-shkola», 2000. 640 р.

Rays E. Pozitsionirovanie: bitva za uznavaemost: [per. s angl.]. SPb: Piter, 2001.256 р.

Kollis D. Dzh. Korporativnaya strategiya. Resursnyiy podhod : [per. s angl.]. M. : OlimpBiznes, 2007. – 400 р.

Prahalad K. K. Maybutnе konkurentsшiyi. Tvorennya unikalnoyi tsinnostI spilno z klientami

: [per. s angl.]. K..: Izdatelstvo Alekseya Kapustyi, 2005. 258 р.

Tis D. Dzh. Dinamicheskie sposobnosti firmyi i strategicheskoe upravlenie: [per. s angl.].

Vestnik S.-Peterb. un-ta. Ser. «Menedzhment». 2003. Vyip. 4. Р. 133–185.

Grant R. M. Resursnaya teoriya konkurentnyih preimuschestv: prakticheskie vyivodyi dlya

formulirovaniya strategii: [per. s angl.]. Vestnik S.–Peterburgskogo un–ta. Ser.

Menedzhment. 2003. № 3. Р. 47–76.

Aaker D. Strategicheskoe ryinochnoe upravlenie. 7-e izd. : [per. s angl.]. SPb.: Piter, 2007.

р.

KIselov A. Osnovi bIznesu: PIdruchnik dlya ekon. spets. Vuziv. K.: Vischa shkola, 2005. 190

р.

Shevchuk O.A. Rozvitok mashinobudіvnih pіdpriеmstv na zasadah bіznes-lіderstva:

monografIya. K.: TOV «Sprint-ServIs», 2014. 285 р.
Copyright (c) 2020 О.А. Шевчук

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua