DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135690

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ У ХХІ СТОЛІТТІ: ВИКЛИКИ ЕПОХИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ПРІОРИТЕТАХ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

І.М. Крейдич, Д.П. Мельничук, Н.В. Рощина

Анотація


Статтю присвячено гострим проблемам утвердження принципів соціальної відповідальності у складних умовах становлення ринкової економіки за часів глобалізації світового господарства. Висвітлено зміст глобалізаційного процесу та тих викликів, які ним спричиняються; уточнено їх вплив на перспективи розвитку соціально-економічної сфери. Встановлено, що зазначений процес перешкоджає реалізації ефективних стратегій щодо модернізації системи суспільно-виробничих відносин на територіях країн, які не є лідерами геополітики. Крім того, доведено, що дослідження глобалізаційної проблематики ускладняється через її неоднорідний прояв на країни учасники. Узагальнено чинники, що визначають обличчя менеджменту у ХХІ столітті, та охарактеризовано притаманні йому риси. У контексті перебігу глобалізаційних процесів аргументовано стратегічні орієнтири удосконалення практики управління на різних рівнях економічної системи. Зважаючи на вимогу нагальної імплементації положень концепції соціальної відповідальності у комплекс прикладного інструментарію менеджменту, обґрунтовано сучасні пріоритети управління людськими ресурсами організації, як невід’ємної складової сучасного менеджменту. Проведене дослідження надало змогу визначити, що у ХХІ столітті останнє – разом із вимогою досягнення економічної ефективності та збереження національної самобутності – має виступати провідною ціллю як державного управління, так і менеджменту суб’єктів господарювання. Поряд із наявними напрацюваннями, подальша наукова розробка піднятої у статті проблеми сприятиме суверенному політичному та економічному розвитку України. Інтеграція положень доктрини протидії глобалізаційним викликам у склад пріоритетів суспільного розвитку та кадрових політик організацій забезпечуватиме інклюзію принципів соціальної відповідальності у практику управління людськими ресурсами з метою поліпшення якості трудового життя, підвищення продуктивності праці та результативності господарювання, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішніх та зовнішніх ринках.

Ключові слова


глобалізація економіки; менеджмент; організація; стратегія; соціально-трудові відносини; соціальна відповідальність; людські ресурси; якість життя; гідна праця;

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Hrishnova O., Mishchuk H., Oliinyk O.(2014) Sotsialna vidpovidalnist u trudovykh

vidnosynakh: teoriia, praktyka, rehuliuvannia ryzykiv [Social responsibility in labor relations:

theory, practice, risk management]. Rivne: NUVHP, 2014. – 216 p.

Drucker P., (2001) Zadachi menedzhmenta v XXI veke [Challenge management in 21 century].

Moskow, Williams. 272 p.

Kuzin D.(2014) Menedzhment XXI veka: novyj vzglyad [Management of XXI century: new

point of view]. Management sciences, pp. 16–25.

Leonenko P., Cherepnina O.(2006) Suchasni ekonomichni systemy [Modern economic

systems]. Kyiv, Znannia, 429 p.

Melnychuk D.P. (2015) Liudskyi kapital: priorytety modernizatsii suspilstva u konteksti

polipshennia yakosti zhyttia naselennia [Human capital: priorities of modernization of society

in the context of improving the quality of people's lives]. Ptoukha Institute for Demography

and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. Retrieved 10 December

, from http://www.idss.org.ua/monografii/2015_Melnichuk.pdf.

Kolot A., Hrishnova O., Herasymenko O. (2010) Sotsializatsiia vidnosyn u sferi pratsi v

konteksti stiikoho rozvytku [Socialization of labor relations in the context of sustainable

development]. Kyiv, KNEU, 348 p.

Kolot A., Hrishnova O., Herasymenko O. (2015) Sotsialna vidpovidalnist [Social

responsibility]. Kyiv, KNEU. 519 p.

What does the next century prepare for us? (Management of the 21st Century - A Brief

Overview of Major Trends). Menedzhment. Digest. Available at:

http://www.management.com.ua/qm/qm046.html.

Chugunov A.(2007) Razvitie informacionnogo obshhestva: teorii, koncepcii i programmy [The

development of the information society: theories, concepts and programs]. St. Petersburg,

SPbGU, 98 p.

Drucker P. (1995) Post-Capitalist Society. New York,Harper-Collins Publ.
Copyright (c) 2019 І.М. Крейдич, Д.П. Мельничук, Н.В. Рощина

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua