ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СПІВПРАЦІ У МЕЖАХ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135692

Ключові слова:

стратегічний альянс, альянс, ефективність, співпраця,

Анотація

Досліджено підходи до оцінки ефективності співпраці у межах стратегічних альянсів. Розглянуто сутність поняття стратегічний альянс, окреслено основні риси стратегічних альянсів та мотиви, за якими підприємства їх утворюють. Визначено основні принципи успішної співпраці підприємств у межах стратегічних альянсів. Підкреслено аспекти, на які варто зменшити акцент, та аспекти, на яких доцільно акцентувати при розробленні основ спільної роботи. Наведено передумови проведення оцінки ефективності співпраці компаній у стратегічному альянсі. Розглянуто різні підходи до оцінки ефективності співпраці у межах стратегічних альянсів. Виділено дві основні групи підходів до оцінки ефективності стратегічного альянсу: на основі «прямого» зіставлення результатів співпраці та ресурсів, залучених для їх досягнення, що передбачає фінансову оцінку вигід і витрат партнерської взаємодії; на основі «непрямої» оцінки досягнутих ефектів партнерських відносин його учасниками, у т. ч. у соціальнопсихологічному аспекті трактування ними набутих результатів спільної взаємодії. Наведено порівняльну характеристику вартісних підходів до оцінки синергетичного ефекту стратегічного партнерства. Окреслено переваги та недоліки кожного з наведених підходів. Проаналізовано доходний підхід до оцінки ефекту синергії, який, дозволяє найбільш точно та комплексно оцінити ефективність співпраці у межах стратегічного альянсу. Визначено, що найбільш об’єктивним є комплексний метод оцінки синергетичного ефекту партнерської взаємодії, що включає як кількісні, так і якісні оцінки та основні складові оцінки ефекту співпраці: операційну, інвестиційну, ринкову, фінансову та управлінську. Підкреслено, що найбільш актуальний метод для конкретного підприємства – індивідуальний на основі самостійно встановлених критеріїв успішного досягнення цілей. Як наукову новизну праці визначено удосконалення науково-методичних аспектів оцінювання участі в альянсі, що дає можливість підприємству сформувати власне бачення та систему оцінювання співпраці у межах стратегічного альянсу.

Посилання

Dussauge Pierre, Bernard Garrette. Determinants of Success in International Strategic

Alliances: Evidence from the Global Aerospace Industry. Journal of International

Business Studies. 1995. Vol. 26, Issue 3. Р. 505–530.

Jonathan Hughes, Jeff Weiss. Simple Rules for Making Alliances Work. Harvard Business

Review. 2007. No 11. URL: https://hbr.org/2007/11/simple-rules-for-making-allianceswork.

Urban S., Vendemini S., European Strategie Alliances. Co-operative Corporate Strategies

in the New Europe. Blackwell Business, Oxford 1992. 266 p.

Гребешкова О.М. Ефективність стратегічного партнерства підприємств: проблеми

виявлення та способи оцінки. Економіка і підприємництво : зб. наук. пр. молодих

учених та аспірантів. К. Видавництво «Аспект-Поліграф». 2008. Вип. 21. С. 1–12.

Ивашковская И. Слияния и поглощения: ловушки роста. Управление компанией.

№7. С. 26–29.

Ищенко С.М., Ищенко Е.И. Рыночный подход к оценке эффекта синергии при

слияниях и поглощениях компаний. Корпоративное управление и инновационное

развитие экономики Севера : Вестник Научно-исследовательского центра

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского

государственного университета. 2011. Вып. № 3. С. 28–37.

Core competency-based strategy / edited by Andrew Campbelland Kathleen Sommers

Luchs. Other Authors. Campbell, Andrew. Luchs, Kathleen Sommers. 1997. London.

International Thomson Business Press. 327 р.

Сергєєва О.В. Концепція синергізму в обгрунтуванні ефективності стратегічного

партнерства підприємств: теоретико-методичний аспект. Бюлетень Міжнародного

Нобелівського економічного форуму. 2012. № 1 (5). Том 2. С. 346–355.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-27