DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135693

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Т.В. Іванова

Анотація


Статтю присвячено розвитку наукових положень щодо механізму впровадження заходів з соціальної відповідальності на вітчизняному промисловому підприємстві в умовах його євроінтеграції. Посилення невизначеності на міжнародному ринку сприяє пошуку нових управлінських рішень. Зокрема, одним із таких нововведень є впровадження соціальної відповідальності. Досліджено підходи закордонних та вітчизняних науковців до механізму впровадження заходів щодо соціальної відповідальності промислового підприємства. Виділено загальні засади, а також складові організаційно-економічного механізму впровадження соціальної відповідальності. Запропоновано організаційно-економічний механізм впровадження соціальної відповідальності у діяльність вітчизняних підприємств, який включає в себе, зокрема: принципи, функції та етапи. Для розроблення механізму впровадження соціальної відповідальності на підприємстві виділено наступні принципи: комплексності, прозорості, етичності, відкритості, системності, ефективності, взаємодія із зацікавленими сторонами. Функціями механізму впровадження СВ є: економічна; правова; інформаційна; етична; комунікативна. Процес впровадження соціальної відповідальності у діяльність підприємства включає наступні етапи: підготовчий; розроблення проекту; його впровадження; заключний. Акцентовано увагу на імплементації управлінських рішень щодо соціальної відповідальності промислового підприємства. Надано поетапний опис впровадження організаційно-економічного механізму соціальної відповідальності в систему управління підприємства, що сприятиме його міжнародній інтеграції. Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що їх застосування сприятиме розвитку підприємства, а також дозволить розробляти та впроваджувати оптимальні управлінські рішення щодо подальшої діяльності підприємства у міжнародному середовищі.


Ключові слова


соціальна відповідальність; інтеграція; організаційно-економічний механізм;

Повний текст:

PDF

Посилання


Ахновська І. О., Лепіхова О. Ю. Механізм впровадження корпоративної соціальної

відповідальності на підприємствах України. Економіка і організація управління. 2016. № 1

(21). С. 36 – 44.

Беляева И. Ю., М. М. Пухова Интеграция корпоративной социальной

ответственности в систему корпоративного управления России. Экономические системы.

Том 10, № 2 (37). С. 20 – 23.

Бочарова Н. А. Удосконалення механізму впровадження корпоративної соціальної

відповідальності на АТП. Економіка транспортного комплексу. Х. : ХНАДУ, 2017. Вип. 29.

С. 53 – 69.

Коваленко Є. В. Формування організаційно-економічного механізму управління

корпоративною соціальною відповідальністю. Економiка і Фiнанси. 2017. № 2. С. 47 – 57.

Кулєшова Л. В. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент сталого

розвитку підприємств. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2013. № 1

(30). С. 195 – 199.

Філиппова С. В. Соціальна відповідальність у стратегії управління вітчизняним

підприємством: проблемні питання інтегрування механізму. Економіка: реалії часу. 2017. №

(30). С. 5 – 17.

Фролов Д. П., Шулимова А. А., Инютина О. В. Система институций и механизм

институционализации социальной ответственности фирмы. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер.

, Экон. Экол. 2013. № 1 (22). С. 18 – 26.
Copyright (c) 2019 Т.В. Іванова

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua