DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135815

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖПРОГРАМИ «ЖИТЛО ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ»

О.В. Бондар-Підгурська

Анотація


Висвітлено актуальну проблему необхідності забезпечення житлом внутрішніх переселенців в Україні нині. Наголошено на доцільності використання мультиплікативного ефекту саме будівельної галузі для розбудови всієї економіки, що заклало підвалини для якісно нового рівня управління процесом формування інноваційною політикою національних будівельних підприємств малого та середнього бізнесу. При цьому надано авторське тлумачення терміну «інноваційна політика».

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні найефективніших шляхів вирішення найгострішої проблеми сучасності – знаходження альтернативних шляхів забезпечення житлом переселенців зі східних регіонів України і тимчасово окупованій території Криму на основі комплексного підходу, моніторингу світових будівельних інновацій і формування ефективної інноваційної політики національних будівельних підприємств малого та середнього бізнесу.

Досліджено перспективні нововведення, а також можливість їх застосування в контексті розвитку інноваційної політики національних підприємств малого та середнього бізнесу. Рекомендовано врахувати такі критерії відбору проектів як швидкість,  надійність, комфортність й економічність.

За сприяння державної підтримки рекомендовано розв’язання назрілої проблеми забезпечення житлом населення з Донбасу та тимчасово окупованої території АР Крим як будівництво невеликих будинків із дешевого та міцного матеріалу, а також використання модульного житла на сонячних батареях для тимчасових переселенців. Доведено доцільність здійснення в перспективі двох проектів: «Будівництво 1-2 поверхових будинків з дешевого і міцного матеріалу» і «Модульне житло для переселенців на сонячних батареях» в контексті реалізації інноваційної політики вітчизняних будівельних підприємств малого та середнього бізнесу.

Під час цього запропоновано імплементувати принципи "Кайдзен" і систему "5-S", що дозволить істотно підвищити ефективність діяльності підприємств за рахунок економії ресурсів і готовності до постійних змін у рамках впровадження програми "Житло для внутрішнього переміщених осіб в Україні».


Ключові слова


нововведення; підприємства малого бізнесу; модульне житло на сонячних батареях; переселенці; інноваційна політика;

Повний текст:

PDF

Посилання


В 2018 году в Украине должно начаться строительство социального жилья для

переселенцев / Региональный портал Донбасса «Донецкие Новости» URL:

https://dnews.dn.ua/news/594420.

Андрошук Г. О., Еннан Р. Є. Інноваційна політика Європейського Союзу. Наука та

інновації. 2009. Т. 5. № 5. С. 85-97.

Бондар О. В. Особливості та проблеми управління комерціалізацією технологій як

умови сталого інноваційного розвитку та конкурентоспроможності України Актуальні

питання розвитку економіки: теорія і практика: колективна монографія. Кременчук: ТОВ

«Кременчуцька міська друкарня», 2012. 308 c. С. 8–15.

Бондар О. В., А. О. Глєбова. Інноваційний менеджмент. Навчальний посіб. Київ:

«Освіта України», 2013. 480 с.

Инновационный менеджмент: Учебник для вузов: С. Д. Ильенкова, Л. М. Гохберг,

С. Ю. Ягудин и др. М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 327с.

Лапко О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання: монография К.:

ІЕП НАПУ, 1999. 254 с.

Фёдоров П. И., Миоззо М. Анализ европейского строительного рынка / «Инновации в

строительстве» URL: http://snip1.ru/innovacii-v-stroitelstve-effektivnost-innovacij/.

Черваньов Д. М, Нейкова Л. I. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку

підприємств України. К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. 514 с.

Якименко О. В. Вплив інноваційного потенціалу на розвиток будівельних підприємств.

Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2013. № 4 (81). С. 316–325.

Джанян С. IKEA как создатель дома завтрашнего дня для беженцев. Официальный сайт «Радио

свобода» 2013 URL: https://www.svoboda.org/a/25037361.html
Copyright (c) 2019 О.В. Бондар-Підгурська

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua