DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135822

ЗАСАДИ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО АГРОБІЗНЕСУ З УРАХУВАННЯМ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

О. О. Корогодова, В.Ф. Семенов

Анотація


У статті розглянуто питання соціально-економічних перетворень в аграрно-промисловому комплексі України. Висвітлено основні тенденції у процесі транснаціоналізації сучасного агробізнесу. Наведено проблемні аспекти дефініції понять «агропромисловий комплекс», «агробізнес», «агропромислова інтеграція» та інших категорій аграрної економіки. Вказано актуальність та дослідницький потенціал проблеми розвитку процесів транснаціоналізації АПК регіонів України. Встановлено, що виключну актуальність має розробка наукових основ просторового розвитку українського агробізнесу з урахуванням процесів транснаціоналізації його регіональних структур. Визначено необхідність у нових наукових підходах до стратегії регіонального розвитку в умовах глобалізації. Висвітлено аспекти реформування аграрних відносин в історичному минулому та наведено основні геополітичні вектори сучасної аграрної політики України. Виявлено значення факторів формування політики транснаціоналізації АПК регіонів. Запропоновано теоретико-методологічні й інструментально-організаційні підходи до транснаціоналізації АПК шляхом побудови взаємовигідних економічних відносин українських та іноземних підприємств агробізнесу. Застосування інвестиційно-інноваційних інструментів дозволить регіонам розкрити більш широкий спектр потенційних можливостей агробізнесу України. Зазначено механізми реалізації регіональної політики в аграрній сфері. Акцентовано увагу на тому, що запропоновані методики залучення регіонального агробізнесу до транснаціонального співробітництва нададуть можливість діагностувати й прогнозувати їхній розвиток, більш обґрунтовано вибирати рівні й види інновацій, інструменти забезпечення зростання економічної результативності, розробляти прогнози й програми транснаціоналізації регіональних агропромислових комплексів. У перспективі подальших розробок заплановано імплементувати запропоновані методики мотивування регіонального агробізнесу до транснаціонального співробітництва, що забезпечить можливість обґрунтовано прогнозувати інноваційний розвиток та обирати інструменти забезпечення зростання ефективності регіональних агропромислових комплексів.


Ключові слова


агробізнес; транснаціоналізація; агропромисловий комплекс; транснаціоналізація агробізнесу; регіональна економіка; агропромислова інтеграція; просторовий розвиток;

Повний текст:

PDF

Посилання


Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.:ГУ ВШЭ, 2004. 495 с.

Гайдуцкий А. Миграционный капитал в Украине: скрытая реальность / А.

Гайдуцкий // Зеркало недели. 2007. №15. 21 апр. С.8.

Варналій З.С. Регіональна інноваційна політика України: проблеми та

стратегічні пріоритети / З. Варналій // Економіст. 2007. №9. С.36-39.

Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / [Пасхавер

Б.Й.,Шубравська О.В., Молдаван Л.В. та ін. ] ; за ред. акад. УААН Б.Й.

Пасхавера;НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. К., 2009. 432 с.

Семенов В.Ф. Шляхи підвищення ефективності реформування АПК

регіону. Монографія: Київ, РВПС України, 1998. 206с.

Agriculture statistics data Електронний ресурс. Режим доступу:

http://www.worldbank.org/en/topic/agriculture.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: новини. –

Офіційний веб сайтміністерства. Електроний ресурс. Режим доступу:

http://www.me.gov.ua

Войтко С. В. Транснаціональні корпорації : навч. посібник / С. В. Войтко,

О. А. Гавриш, О. О. Корогодова, Т. Є. Моісеєнко. – Київ : КПІ ім. Ігоря

Сікорського, 2016. 208 c. Електронний ресурс. Режим

доступу:https://books.google.com.ua/books/about?id=cJTgDQAAQBAJ&redir_esc=y

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Електронний

ресурс. Режим доступу: www.fao.org

Fortune Global 500 Ranking Електронний ресурс. Режим доступу:

http://fortune.com/global500/list/

Семенов В.Ф. Регіональна економіка. К.: Леся,2009. 585с.C.11

Кругман П., Фуджита М., Венейблсом Э. Пространственная экономика:

города, регионы и международная торговля // The Spatial Economy: Cities, Regions

and International Trade, 1999.
Copyright (c) 2019 О. О. Корогодова, В.Ф. Семенов

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua