DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135913

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Н.В. Рощіна, Л.С. Борданова, В.І. Мельничук

Анотація


У статті розглядаються питання реіндустріалізації в розвинених країнах (країнах ЄС та США), а також в країнах, що розвиваються. Досліджено стратегію «нової індустріалізації», яка сьогодні стає пріоритетом економічної політики більшості країн розвиненого світу. Доведено, що постіндустріальна економіка більше не може виступати в якості надійного підґрунтя економічного розвитку, оскільки для нього необхідний базис - матеріальне виробництво, саме в матеріальному виробництві формується попит на інновації, що забезпечує динамічний розвиток інноваційної економіки. Визначено, що основним змістом реіндустрілізації стає процес поширення «проривних технологій», які охоплюють як формування нових галузей, секторів економіки та промисловості, а також їх поширення в традиційних секторах економіки. Аналізуючи світовий досвід в області розроблення та реалізації сучасної промислової політики, варто відзначити, що концептуальні підходи, зміст та інструменти промислової політики в корені змінюються в напрямку нової промислової політики, яка приходить на зміну традиційної. За допомогою проведеного аналізу подано характеристику структурних змін, які вже відбулись та прогнози на майбутні зміни в державах Європи та США, що стосуються проблеми відродження та розвитку власної промисловості. Проведене дослідження надало змогу визначити, що, ураховуючи різноманітні чинники, можна зазначити, що країни, що розвиваються є безперечними лідерами за рівнем вартості робочої сили, витрат на електроенергію, але значно поступаються передовим країнам в розвитку інноваційного потенціалу, ефективності економічної політики, а також у формуванні законодавчої та нормативно-правової системи в промисловій сфері. Принципове значення має переосмислення ролі сучасного індустріального розвитку і для України, яка не може динамічно розвиватися поза глобальним трендом світового розвитку - нової індустріалізації. Узагальнення досвіду з цього питання надало можливість визначити напрями її упровадження, оскільки сьогодні, особливо актуальним стає структурна перебудова національної економіки та модернізація технологічної бази на основі переходу на нову технологічну основу

Ключові слова


реіндустріалізація; економічна політика; нові технології; нова індустріалізація; науково-технічний потенціал;

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Tolkachev S. (2014) Reindustrializatsiya v SShA: Naperedodni neoindustrialnoho

ukladu[Reindustrialization in the United States: On the eve of the neo-industrial style]. Economist,

no. 10, pp. 54-69.

Eighing K. (2014) Industrial policy on the path of sustainable growth. Available at:

http://www.foreurope.eu

Dezhina I. Ponomarev A. (2014) Perspektyvni vyrobnychi tekhnolohiyi: novi aktsenty v

rozvytku promyslovosti [Prospective production technologies: new emphasis in the development of

industry]. Foresight. vol. 8, no. 2, pp. 16-29

Wohler's Associates (2013) Wohler's Report 2013. Additional production and 3D

printing. Annual report of world progress, no.19, 122-125.

Public Analytical Report on the Development of New Production Technologies (2014).

Available at: https://reestr.extech.ru/docs/analytic/reports/new%20technologies.pdf

CIMdata Releases Market Forecast. Available at: http://www.desinengineering.com/cad-com/cimdata-releases-plm-market-forecast- report-desin-eng-112522

OECD (2014) Prospects for Science, Technology and Industry 2014. Available

at:http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/Oecd/Product.aspx?lang=en

Voronkova O.N. Reindustrializatsiya y neoindustrializatsiya: kontseptualni mozhlyvosti

pidvyshchennya konkurentozdatnosti krayiny v svitoviy ekonomitsi [Reindustrialization and

neoindustrialization: conceptual opportunities for improving the country's competitiveness in the

global economy]. Available at: http://www.sworld.com.ua/simpoz4/127.pdf

Medovnikov D. (2014) Innovatsiyne Dao Pidnebesnoyi[Innovative Tao of the Celestial

Empire] Expert, no. 45, 48 p.

Simachev Yu., Kuznetsov B., Pogrebnyak E. (2014) Na shlyakhu do novoyi

tekhnolohichnoy i promyslovoyi: sered perspektyv ta pastok[On the way to a new technological

industrial: among prospects and traps]. Foresight, no. 4, pp.6-23.

Pack H., Saggi K. (2006) Arguments For. Industrial policy. Critical Review. World

Bank for Research. no. 2, pp. 267-269.

Macroeconomic research. Available at:

http://www.be5.biz/makroekonomika/gdp/de.html

Operation "deindustrialization" or why do we need industrial Renaissance? Available

at:https://dt.ua/macrolevel/operaciya-deindustrializaciya-abo-navischo-nam-promisloviy-renesans-

.html

Eurostat. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Copyright (c) 2019 Н.В. Рощіна, Л.С. Борданова, В.І. Мельничук

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua