DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135914

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ТА КИТАЮ

М. Цибуленко, Н. Черненко

Анотація


У статті проаналізовано стан українсько-китайських відносин, що дозволило розробити ряд стратегій, спрямованих на підвищення ефективності науково-технічної взаємодії двох країн. Реалізація окреслених у статті стратегем може слугувати чинником розширення сфер впливу у міжнародному науково-технічному середовищі за рахунок покращення конкурентних позицій економік в умовах глобалізації, дозволить укріпити вже сформовані відносини та вийти на новий рівень двосторонньої науково-технічної співпраці, а також може слугувати основою при вивченні міжнародної взаємодії в науково-технічній сфері країн, які не стали предметом даного дослідження. Виявлено, що ефективним підґрунтям щодо розширення двосторонньої взаємодії є вдало побудовані взаємовідносини, які реалізуються на демократичних засадах уже чверть століття, а також наявність спільного бачення майбутнього на основі інтеграційних процесів у світове економічне співтовариство на засадах науки та техніки, – тому систематизовано напрямки українсько-китайського співробітництва, що охоплюють наступні питання: безпосередньо з питань науково-технічного співробітництва, з питань співробітництва в космічній галузі та з питань співробітництва в галузі медицини. У статті, на підставі ґрунтовного аналізу, виокремлені вигоди співпраці на базі науки та техніки для кожної зі сторін окремо, що свідчить про можливість вдалого співробітництва за стратегією глобального розвитку. На підставі цього аналізу авторами виявлено, що розвиток науково-технічного співробітництва України та Китаю можливий лише на основі розвитку економіки, що потребує значних зусиль з боку держави і вимагає удосконалення шляхів інвестування та стимулювання співробітництва. Авторами запропоновано визначати обсяг чистих прямих іноземних інвестиції на душу населення враховуючі обсяг цих інвестиції. Авторами зазначено, що обсяг іноземних інвестиції варто оцінювати у розрахунку на 1 особу, адже даний показник відображає на скільки приплив іноземного капіталу впливає на пересічного громадянина держави, а не на весь масштаб країни.

Ключові слова


науково-технічне співробітництво; співпраця; стратегія; потенціал; взаємозв’язок;

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Scientific and technical cooperation between Ukraine and China. Embassy of Ukraine to

the People’s Republic of China. URL: http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/science.

Goncharuk A., Gobov E.(2016). Audit of foreign policy: Ukraine-China. K: Institute of

World Politics. 60 p.

Data base of the World Bank URL: https://data.worldbank.org/topic/science-andtechnology?end=2014&locations=UA&start=19954.

China Investment Resource for Ukraine. Ukrainian Institute for the Future. URl:

https://uifuture.org/uk/post/investicii-v-ukrainu-z-kitau-stan-ta-mozlivosti-prognoz-ekonomista_459.

Cooperation of Ukraine with China. Science Park. URL: https://scp.knu.ua/ua/holovninovyny/134-zustrich-z-predstavnykamy-knr.

Science park for realization of joint projects of Ukraine and China. URL:

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2281648-kitajci-proponuut-stvoriti-u-sumah-naukovijpark.html.
Copyright (c) 2020 М. Цибуленко, Н. Черненко

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua