РЕГУЛЮВАННЯ ЕМІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ: ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135918

Ключові слова:

глобалізація, еміграційні процеси, фактори глобалізації,

Анотація

У статті надано економічне обґрунтування еміграційним процесам, глобалізації та факторам глобалізації, які розширюють їх сутність та характеризують їх роль в системі міграційних відносин. Сформовано перелік загальних факторів глобалізації економіки, серед них: ВВП у фактичних цінах, притік іноземних інвестицій в Україну, експорт і імпорт товарів та послуг, обсяг інвестицій в Україну в транспортування, складське господарство, поштову та кур’єрну діяльність. Досліджено вплив факторів глобалізації на міжнародні еміграційні процеси в Україні і доведено, що між факторами та еміграцією присутній тісний зв'язок, зі значенням коефіцієнту множинної кореляції - 0,97. Обґрунтовано вибір показників для аналізу їх впливу на міжнародну еміграцію в Україні в контексті здійснення Україною міжнародної економічної діяльності. Виявлено і відображено загальну взаємозалежність між факторами та кількістю міждержавних емігрантів в Україні у вигляді рівняння множинної регресії. Відображено і охарактеризовано зв'язок між показниками глобалізації та міжнародними емігрантами в Україні за допомогою середнього коефіцієнту еластичності. Надано функцію для здійснення прогнозування зміни кількості емігрантів в Україні за умови застосування відповідної до зв'язку функції тренду, з урахуванням величини достовірності апроксимації. Запропоновано методи регулювання еміграційних потоків в Україні за допомогою впливу на фактори глобалізації, серед яких слід виділити: створення сприятливого інвестиційного клімату в області інфраструктури, зростання ВВП України, зростання обсягів експорту товарів та послуг, зменшення державної залежності від імпорту. Доведено, що кореляційно-регресійний аналіз дозволить визначити методи регулювання міжнародних потоків еміграції в Україні в умовах глобалізації, відобразити зв'язок між окремими факторами та еміграцією та здійснювати прогнозовані значення. Виконано аналіз за F-критерієм Фішера та t-тест (за t-критерієм Стьюдента), за допомогою яких виявлено, що відмінності порівнюваних величин статистично не значимі.

Посилання

Gaidutsky, A. P. (2007), Characteristic features of Ukrainian labor migration abroad,

Economy and the state, 9, pp. 88-92.

Goldin Ian, Geoffrey Cameron and Meera Balarajan (2012), Exceptional people: How to

shape our world and our future, Princeton University Press, p. 384.

Gumenyuk, Y. P. (2013), International Labor Migration: Methodological and

Organizational Aspects, Monograph, Ternopil: TNEU, p. 619.

Jones, Robert P., Daniel Cox, E. J. Dionne Jr., William A. Galston, Betsy Cooper, and

Rachel Lienesch, (2016), How immigration and concerns about cultural change are

shaping the 2016 election: Findings from the 2016 PRRI, Public Religion Research

Institute and Brookings Institution, p. 68.

Olshevska, I. P. (2008), Influence of Migration Processes on the Level of

Competitiveness of the Human Resource of Ukraine, Sb. Formation of a market

economy, 20, pp.132-139.

Petrova, I. L. (2000), Characteristics of International Labor Migration in Ukraine,

Ukraine in the world economic space, Kiev: Tucson, pp. 213-223.

Ruhs Martin, (2013), The price of rights: Regulating international labor migration,

Princeton University Press, p. 23.

Timoshenko, O. V. (2017), Migration crisis in Ukraine: assessment of main tendencies

and consequences, Business Inform, 8, pp. 159-166.

State Statistics Service of Ukraine, State Statistics Committee, retrieved from

http://www.ukrstat.gov.ua.

Rudenko, V. M. (2012), Mathematical Statistics, Teaching manual, Kiev: Center

for Educational Literature, p. 304.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-30

Номер

Розділ

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки