DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.136024

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ГАРМОНІЗАЦІЇ СТАНДАРТІВ ЯК ГАРАНТІЯ УСПІХУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В УКРАЇНІ

Л. Шульгина, Г. Жалдак

Анотація


Стаття присвячена обґрунтуванню системного підходу до гармонізації стандартів як гарантії успіху європейських бізнес-моделей в Україні. Розкрито сутність бізнес-моделей та стандартів сучасних підприємств. Досліджено роль гармонізації стандартів у формуванні та використанні європейської бізнес-моделі. Запропоновано розглядати гармонізацію стандартів як засіб завоювання фірмою нових клієнтів і успішної реалізації бізнес моделі, за допомогою якої продукти чи послуги виходять на ринок з більшою доданою вартістю. З урахуванням системного підходу визначено та обґрунтовано такі сфери впливу стандартів: на рівні підприємства, бізнес-моделі та моделі суспільства. У першій сфері вплив стандартів проявляється переважно через отримання сертифікатів на продукцію та досягнення економічної стійкості. У другій сфері вплив поширюється на систему управління та перш за все полягає у побудові бізнес-стосунків типу B2B, а також змінах й удосконаленні ланцюга поставок задля зростання доданої вартості. Третій сегмент утворюють їх як так звані підприємства нової економіки які стають основою збереження макроекономічної стабільності, забезпечують згладжування економічних циклів, забезпечення сталих темпів розвитку економіки. На основі вивчення світового досвіду, визначено, що розроблення та гармонізація стандартів має розглядатися з позицій системного підходу, зокрема з використанням принципів синергії, інноваційності і моральності бізнесу. Такий погляд на гармонізацію стандартів спричинив перегляд існуючих бізнес-моделей, та надав можливість визначити ту, що демонструє свою успішність у нових економічних умовах. З урахуванням викладеного вище, запропоновано використовувати інтеграційний тип бізнес-моделі, яка за умови гармонізації вітчизняних стандартів з міжнародними здатна забезпечити: впевненість в успішному управлінні розвитком підприємства та їх виходу на міжнародні ринки; можливість контролю над витратами й строками упровадження технологічних проектів; фінансову стійкість компанії.


Ключові слова


гармонізація стандартів; інтеграція; Європейський Союз; європейські моделі бізнесу;

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kyrsanov D. System of technical regulations of the European union, Ukraine and the

customs union for the agricultural and food field: directions for their converging, opportunities for

contradictions’ reduction and asymmetry minimization. Ekonomist. 2014. № 2. P. 4-10.

Litvinska S.V. Harmonization of Ukrainian national standards series "Information and

Documentation" with international and European. Bezpeka informatsiyi. 2012. № 2. P. 43–47.

Malyk YA. Association agreement Ukraine – eu as a way of Ukrainian society reforming.

Democratic governance. 2013. Vyp. 11. URL:

http://www.lvivacademy.com/visnik11/fail/Malyk.pdf.

Marchenko V.V. Essence and place of business model in strategic management of

engineering enterprises in Ukraine. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu.

№ 9. P. 109-112.

Nesterenko YE. YE. Pravove rehulyuvannya standartyzatsiyi ta sertyfikatsiyi v Ukrayini v

konteksti yevrointegratsiyi. Upravlinnya rozvytkom. 2014. № 6. P. 65–67.

Sushko O., Zelinska O., Khorolskyy R. Uhoda pro asotsiatsiyu Ukrayina – YES:

dorohovkaz reform. K.: Fond Konrada Adenatsera; Instytut Yevroatlantychnoho spivrobitnytstva,

54 p.

Fedulova L. Business models of the innovative development of trading companies. Visnyk

KTNEU. 2017. № 3. P. 48-64.
Copyright (c) 2019 Л. Шульгина, Г. Жалдак

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua