DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.136117

МУЛЬТИАГЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Ю.О. Єрешко, А.М. Титаренко, І.Ю. Олещук

Анотація


Стаття присвячена дослідженню управління відновлюваними ресурсами і, зокрема, мультиагентному підходові. Мультиагентні системи моделюють поведінку і взаємодію мікро-суб'єктів, фокусуючись на їх відносинах з метою дослідження параметрів і поведінки всієї системи на мікрорівні. Мультиагентні симуляції такого роду дозволяють нам досліджувати економічні процеси в абсолютно новий спосіб, фокусуючись на вивченні впливу мікроагентів на макропараметри системи в цілому. Останні дослідження, що стосуються даної проблематики, зосереджують основну увагу на відносинах між мікро- і макрорівнями з використанням підходів знизу-вгору і зверху-донизу. Авторами використано мультиагентний підхід для моделювання життєвого циклу відновлюваних ресурсів. Також, була побудована модель, в якій використовується такий параметр, як “квота” на кількість акумульованого добуваючими агентами ресурсу з метою з'ясування зміни агентами своєї поведінки відповідно до зміни заданого параметру. Поведінка агентів в симуляції заснована на максимізації власної вигоди і параметрі MRS (гранична швидкість заміщення) для аналізу цінового параметру. Було проведено кілька експериментів для різних значень параметра “квота”, в ході яких було проілюстровано зв'язок між рівнем цін на ринках і квотою для вилучення ресурсів. Нижче наводиться опис експерименту, його результати і висновки. Розроблене рішення спрощує реалізацію таких експериментів у цій галузі, роблячи процес їх налаштування більш гнучким і простим. Була, також, розроблена основа для імітаційного моделювання управління поновлюваними ресурсами, що спрощує розробку середовищ з метою їх дослідження і виявлення різноманітних закономірностей, а також, законів всередині системи, з використанням конкретних користувальницьких моделей поведінки агента. Мультиагентний симулятор був розроблений у даному дослідженні з метою ілюстрації та обговорення принципів економічної теорії управління поновлюваними ресурсами. Розроблена авторами основа може бути використана для створення середовищ з метою їх подальшого вивчення з використанням різних моделей поведінки агентів, використанням додаткових параметрів.

Ключові слова


Мультиагентне моделювання; управління відновлюваними ресурсами; розподілене моделювання;

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Antona M., Bousquet F. Economic Theory of Renewable Resource Management: A Multi-agent

System Approach. MABS’98, LNAI 1534. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1998. pp.

–78.

Epstein J., Axtell R. Growing artificial societies: Social science from the bottom up. Complex

Adaptive Systems Series. Cambridge and London: MIT Press, 1996. 209 p.

Kirman A. The economy as an evolving network. Journal of evolutionnary economics, 1997. (#

. pp. 339–353.

Wooldridge M. J. An introduction to multiagent systems. New York, NY: Wiley, 2009. 484 p.

FIRMA. (2000). Approaching agent-based simulation: FIRMA meeting 2000

URL: http://www.uni-koblenz.de/~moeh/publik/ABM.pdf .

Multiagent systems: a modern approach to distributed artificial intelligence/ ed. by Weiss G.

Cambridge, MA: MIT Press, 1999. 643 p.

Luke S., Cioffi-Revilla C., Panait L., Sullivan K., Balan G. Mason: A multiagent simulation

environment. SIMULATION: Transactions of The Society for Modeling and Simulation

International. 2005. Vol. 81. # 7. pp. 517-527
Copyright (c) 2019 Ю.О. Єрешко, А.М. Титаренко, І.Ю. Олещук

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua