DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.136672

РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ КИТАЮ: ЕТАПИ, РЕЗУЛЬТАТИ, ПЕРСПЕКТИВИ

В.Г. Герасимчук, Іму Лі

Анотація


Досліджується процес поступового переходу лідируючих позицій у світовій економічній системі від країн групи «G7» до «E7» на чолі з Китаєм відповідно до законів циклічного, «спіралеподібного» розвитку цивілізації. Розглянуто генезис і основні принципи конфуціанства як етико-політичного і філософського вчення, що базується на трьох складових: соціальна гармонія, людяність і ритуал. Розкрито ключові фактори успішного і стабільного розвитку економіки Китаю: масштабне, продуктивне та організоване землеробство, наукові відкриття, ремесла, виробництво продукції на внутрішній і зовнішній ринок, торгівля, розвиток міст, кредитно-банківська система, сильна центральна влада і податкова система. Вивчено особливості процесу модерізаціі економіки, вирішення політичних, соціальних і екологічних проблем КНР з використанням традиційних цінностей конфуціанства в період 1949-2018рр. Надано критичну оцінку економічній політиці КПК в періоди «великого стрибка», «культурної революції», а також «чотирьох модернізацій». Представлені теоретико-методологічні підходи до формування та реалізації основних етапів стратегії розвитку Китаю на період до 2050р. в умовах викликів глобалізації при дотриманні принципу стабільності в русі. Проведено аналіз стану торгово-економічних відносин між Україною та Китаєм, розроблені пропозиції щодо перспектив їх подальшого розвитку на рівноправній та взаємовигідній основі. Звернуто увагу на основні напрямки китайських інтересів на ринку України: сільське господарство, інфраструктура, енергетика, освіта, наука і техніка. Розкрито переваги та загрози створення зони вільної торгівлі «Китай-Україна» з використанням методології SWOT-аналізу. Наголошується на необхідності розробки запобіжних заходів зі строни держави щодо максимального захисту інтересів вітчизняних товаровиробників в торгівлі з більш сильним і більш досвідченим партнером. Варто при цьому  враховувати досвід функціонування зони вільної торгівлі «Україна – ЄС».


Ключові слова


глобалізація; якість життя; конфуціанство; лідерство; стабільність; стратегія; економічні реформи;

Повний текст:

PDF

Посилання


2027: Страны BRIC обгонят страны G7, а Китай – США. URL: https://22century.ru/cal/bricovertake-g7 (дата обращения 18.04.2014).

The World in 2050. The long view: how will the global economic order change by 2050? URL:

https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/the-world-in-2050.html

Adam Ferguson. An Essay on the History of Civil Society [1767]. CreateSpace Independent

Publishing Platform, 2015. 432p.

Стиглиц Дж. Ю. Глобализация: тревожные тенденции / пер. с англ. М.: Национальный

общественно-научный фонд, 2003. С 29–30.

Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М.: Вост. лит., 2002. 605 с.

Дэн Сяопин. Строительство социализма с китайской спецификой. М.: Наука, 1997. 364 с.

Цуй У, Герасимчук В.И. Ресурсосбережение и экономические реформы в Китае //

Материалы зонального семинара "Совершенствование хозяйственного механизма

ресурсосбережения". Пенза: ПДНТП, 1990. С. 124.

Герасимчук В.И., Тьян Т. Удосконалювати механізм торговельно-економічного

співробітництва між Україною і Китаєм // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Україна –

Європейський Союз: проблеми зовнішньоекономічної діяльності та перспективи

співробітництва". К.: КДТЕУ, 1995, с. 36.

Лисенко В. Зона вільної торгівлі між Україною та Китаєм: всі «за» і «проти». 7 головних

питань про те, що принесе Україні ЗВТ з КНР [Електронний ресурс]. URL:

http://forbes.net.ua/ua/opinions/1423705-zona-vilnoyi-torgivli-mizh-ukrayinoyu-ta-kitaemvsi-za-i-proti (дата обращения 09.11. 2016).

XIX съезд КПК обозначил график развития Китая до 2050 года. URL:

http://ekd.me/2017/10/xix-sezd-kpk-oboznachil-grafik-razvitiya-kitaya-do-2050-goda/ (дата

обращения: 18.10.2017).

Итоги 12-й пятилетки (2011—2015 годы) и перспективы развития экономики КНР до

года / отв. ред. А.В. Островский; сост. П.Б. Каменнов. М.: ИДВ РАН, 2017. 344 с.

Манукян Ж., Булатов И. Китай определил задачи в экономике на 2016 год и XIII

пятилетку [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/economy /20160305/

html (дата обращения: 05.03.2016).

Муратшина К. Г. «Китай-2050»: специфика формирования стратегии // Известия

Уральского государственного университета. 2010. № 3(80). С. 85-92.

Девятов А. Китай и перемены. Небополитическая оценка XIX съезда КПК

[Электронный ресурс]. URL: http://www.cetrasia.ru/newsA.php?st= 1508740020 (дата

обращения: 23.10.2017).

Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве // Искусство стратегии: древнекитайские

трактаты / пер. с кит., предисл. и коммент. Н. И. Конрада. М.: Эксмо; СПб.: Мидгард,

528 с.
Copyright (c) 2020 В.Г. Герасимчук, Іму Лі

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNICAL INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua