СТРАТЕГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАСТИКУ У ЦИРКУЛЯРНІЙ ЕКОНОМІЦІ: РОЗВИТОК БІЗНЕСУ, СКОРОЧЕННЯ ВІДХОДІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181406

Ключові слова:

вторинна переробка пластмас, екологія, ефективність, інноваційні технології, стратегія управління відходами, циркулярна економіка,

Анотація

Науково-технічний прогрес супроводжується проявом багатьох проблем, однією з
яких є глобальне забруднення планети сміттям і, насамперед, відходами пластику. У
статті розкривається позитивний досвід переробки пластикового сміття,
акцентується увага на невирішених питаннях. Мета дослідження полягає в узагальненні
стану вторинної переробки пластику в світі та Україні, розробці комплексу пропозицій,
спрямованих на мінімізацію обсягів побутових і виробничих відходів з пластика з
використанням принципів циклічної економіки. Теоретичною базою дослідження є
ключові положення економічної науки, глобалізації, сталого розвитку, а також реології
полімерів, хімічного машинобудування. Робоча гіпотеза наукового пошуку полягає в тому,
що необхідність масштабного збору і переробки відходів пластика вимагає системних
змін та інновацій по відношенню до кожного із елементів системи (суспільство, влада,
бізнес, регулювання, наука, технології, фінанси, організація). Методологічною базою
наукового пошуку став комплексний підхід до розгляду питань еколого-економічної
ефективності, технології вторинної переробки полімерних матеріалів, а також
загальнонаукові і спеціальні методи дослідження. Об'єкт дослідження: процес збору і
переробки відходів пластика на принципах циркулярної економіки. Предмет дослідження:
сукупність теоретичних, науково-методологічних підходів і практичних рекомендацій
технологічного, економічного, екологічного і управлінського характеру щодо вторинної
переробки пластику. Новизна дослідження полягає в тому, що вирішення проблеми
переробки відходів з позицій циркулярної економіки можливо лише при застосуванні
циркулярного процесу управління від розробки до повної реалізації прийнятих рішень.
Основним висновком дослідження є те, що стратегічні орієнтири щодо захисту
навколишнього середовища від відходів з пластика повинні бути спрямовані на
забезпечення безпеки та якості життя людини, підтримання конкурентоспроможності
підприємств і держави на шляху сталого розвитку.

Посилання

Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G. (2018): SDG Index

and Dashboards Report 2018. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development

Solutions Network (SDSN).

Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030

року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017р. № 820-р. URL:

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250431699 (дата звернення: 30.12.2018).

Рябинин Д.Д., Лукач Ю.Е. Червячные машины для переработки резиновых смесей

и пластических масс. Москва: Машиностроение, 1965. 364 с.

Силин В.А., Пахаренко В.А., Герасимчук В.И., Петухов А.Д. Изменение свойств

полиэтилена при переработке на конусно-шнековом экструдере. Пластические массы. 1977.

№ 2. С. 26-28.

Мікульонок І.О., Радченко Л.Б. Переробка вторинної сировини екструзією. К.:

ІВЦ «Видавництво “Політехніка”», 2006. 184 c.

Кузяев И. М., Свидерский В.А., Петухов А.Д. Моделирование экструзии и

экструдеров при переработке полимеров: монография. В 2 ч. Ч. 1. Киев: НТУУ «КПИ»,

Изд-во «Политехника», 2016. 412 c.

Справочник химика. Химия и химическая технология. Т. 1 / Под ред. Б.

П. Никольского. М.: Химия, 1965. 1008 с.

Лозинская О. Под прессом пластмассы: за 65 лет в мире произвели более 8 млрд.

тонн неразлагаемых материалов. URL: https://russian.rt.com/nopolitics/ article/410795-

plastmassa-za-65-let (дата обращения: 03.01.2019).

Horst Stipp H. EVP, Research & Innovation, Advertising Research Foundation. Global

plastic production from 1950 to 2016 (in million metric tons). URL:

https://www.statista.com/statistics/282732/global-production-of-plastics-since1950/

Позиції України в рейтингу екологічної ефективності у 2018 році. 01.03.2018.

URL: http://edclub.com.ua/ analityka/-pozyciyi-ukrayiny-v-reytyngu-ekologichnoyiefektyvnosti-

u-2018-roci (дата звернення: 17.01.2019).

Баконіна О. Переробні підприємства вимушені імпортувати відходи, які в Україні

вивозять на сміттєзвалища. URL: http://jurliga.ligazakon.ua/news/ 2018/2/23/168674.htm

(дата звернення: 19.01.2019).

Commission Staff working document accompanying the document “Communication

from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and

Social Committee and the Committee of the Regions - A European Strategy for Plastics in a

Circular Economy”, SWD(2018)16 final, 16/01/2018, p. 17.

Жук А. Трансформація відходів у доходи: кейс корпорації «Оболонь». Екологія

підприємства. 2017. № 9. С. 44-47.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економічні проблеми сталого розвитку національної економіки