ЗРУШЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181635

Ключові слова:

світовий фінансовий ринок, чистий експорт та імпорт капіталу, міжнародні фінансові центри, фінансово-кредитні інститути, регіональні зрушення,

Анотація

У статті досліджено просторові зрушення у регіональній структурі світового
фінансового ринку, враховуючи функціонально-операційний, інституційний та практичний
підходи до тлумачення його сутності. Проаналізовано зміни, що відбуваються у
регіональній структурі чистого експорту та чистого імпорту капіталу. Оцінено
регіональну композицію глобальних фінансових активів; визначено місце американського,
європейського та азійського регіонів на окремих сегментах світового фінансового ринку.
Виявлено особливості регіонального розподілу провідних фінансово-кредитних інститутів
світу та міжнародних фінансових центрів. Встановлено, що світовий фінансовий ринок
продовжує залишатися достатньо концентрованим у регіональному вимірі, що
підтверджується даними щодо змін у регіональному розподілі чистого експорту та
імпорту капіталу, глобальних фінансових активів, провідних фінансових інститутів та
міжнародних фінансових центрів. Визначено, що високий рівень регіональної концентрації
фінансових ринків традиційно був пов'язаний із пануванням США та країн ЄС у світовій
фінансовій системі, а позиції американського регіону на світовому фінансовому ринку є
відносно стійкими. На США припадає майже третина глобальних фінансових активів,
близько 40% капіталізації ринку акцій та більше третини світового обороту боргових
цінних паперів. Доведено, що після глобальної фінансової кризи відбувається тенденція до
зниження рівня просторової концентрації фінансових активів, у світі відбувається
поступовий перерозподіл активності з розвинутих фінансових ринків на ті, що
розвиваються. Аналогічний висновок зроблено на основі аналізу регіонального розподілу
світових фінансових центрів: у рейтинги міжнародних фінансових центрів поступово
включаються фінансові центри з країн, що розвиваються (найпомітніше у системі
світових фінансових центрів покращилися позиції фінансових ринків азійсько-
тихоокеанського регіону, особливо Китаю), тоді як деякі центри з розвинутих країн
втрачають статус провідних осередків фінансових операцій (найбільш нестабільними при
цьому є позиції західноєвропейських фінансових центрів). Регіонально акценти зміщуються
з європейського фінансового ринку на фінансові ринки азійсько-тихоокеанського та
частково американського регіонів.

Посилання

Власенко М.О. Понятійні та сутнісні характеристики світового фінансового

ринку. Бізнес Інформ. 2013. № 3. С.52-57.

Коваленко Ю.М. Структуризація сучасного фінансового ринку. Фінанси

України. 2010. № 9. С.91-99.

Молчанова Е.Ю. Паценко О.Ю. Сучасна структура світового фінансового

ринку. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2013. №3. С.188-195.

Поліщук Є.А. Особливості розвитку світового фінансового ринку на

сучасному етапі. Проблеми економіки. 2014. № 3. С. 25-31.

Рубцов Б.Б. Глобальные финансовые рынки: масштабы, структура,

регулирование. Век глобализации. 2011. Вып. №2 (8). С.73-98.

Шлапак А.В. Світовий фінансовий ринок в умовах глобалізації економіки.

Інтелект ХХІ. 2017. №2. С.53-61.

Credit to the non-financial sector: Bank for International Settlements Statistics.

URL: https://www.bis.org/statistics/totcredit.htm

Debt securities statistics: Bank for International Settlements Statistics. URL:

http://www.bis.org/statistics/secstats.htm

Global Financial Centres after the crisis: Deutsche Bank Research, August 2010. –

p. URL: https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_ENPROD/

PROD0000000000463976/Global_financial_centres_after_the_crisis.PDF

Global Financial Stability Report. – Washington: IMF, 2003-2018. URL:

https://www.imf.org/en/Publications/GFSR

Global share of profits, 2017 ranking. URL: https://www.thebankerdatabase.com/

The Global Financial Centres Index (2007-2018). – City of London: Z/Yen

Group. URL: http://www.longfinance.net/programmes/financialcentrefutures/globalfinancial-

centres-index.html

The World's 100 Largest Banks. S&P Global Market Intelligence. April 2017.

URL: http://www.snl.com/web/client?auth=inherit#news/article?id=40223698&cdid=A-

-11568

The World’s 50 Biggest Banks (fiscal year 2007): Global Finance. URL:

https://www.gfmag.com/awards-rankings/best-banks-and-financial-rankings/the-worldsbiggest-

banks-2008

Top 50 Biggest Banks 2017: Global Finance. URL:

https://www.gfmag.com/world-safest-banks-2017-top-50-biggest-banks/

World Federation of Exchanges. URL: https://www.world-exchanges.org

##submission.downloads##