DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181640

КИТАЙ НА ШЛЯХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 2.0

В.Г. Герасимчук

Анотація


Важливим напрямком зовнішньоекономічної діяльності Китаю є активне стимулювання
міжнародного співробітництва в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях». Ініціатива КНР
виступає вагомою складовою розвитку держави на шляху «Глобалізації 2.0.». У статті
розглядаються етапи розвитку економіки Китаю упродовж останніх трьох сторіч.
Акцентується увага на формах і методах подальшого поглиблення зовнішньоторговельних зв'язків
КНР. Мета роботи – сформулювати пропозиції теоретичного, методологічного і прикладного
характеру щодо очікуваних вигод і можливих загроз у реалізації ініціативи КНР. Спираючись на
підходи зарубіжних, в першу чергу, китайських, а також українських вчених в дослідженні даної
проблематики, автор аналізує п’ятирічні результати втілення в життя ініціативи КНР.
Теоретичною базою дослідження є ключові положення економічної науки, концептуальні підходи
до вивчення особливостей становлення і розвитку світової системи господарювання,
національних економік з урахуванням принципів циклічності. Методологія дослідження включає
системний, комплексний, культурно-цивілізаційний, порівняльно-політичний і структурно-
функціональний підходи, а також комплекс загальнонаукових і спеціальних методів. Об'єктом
дослідження є процес реалізації ініціативи КНР. Предметом наукового пошуку виступають форми і методи участі України у виконанні ряду спільних інфраструктурних проектів. Новизна полягає в необхідності урахування історичних та економічних особливостей розвитку національних економік при визначальній ролі КНР у формуванні нового світоустрою. Основним висновком статті є те, що торгово-економічна політика КНР придбала наступальні обриси на шляху “Глобалізації 2.0» у процесі реалізації ініціативи «Один пояс, один шлях».


Ключові слова


відродження китайської нації; глобалізація 2.0; «Один пояс, один шлях»; інвестиції; інфраструктура; інклюзивне зростання; інновації;

Повний текст:

PDF

Посилання


Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК.

URL: http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm (дата обращения: 24.09.2018).

Дэн Сяопин. Строительство социализма с китайской спецификой. М.: Наука, 1997.

с.

Ху Аньган, Янь Ілуін, Вей Сін. 2030 Чжунго майсян гунтун фуюй [Китай 2030 - до

загальної заможності]. Пекін. Чжунго женьмінь дасюе чубанише, 2011. С. 30.

Ковалев М.М., Ван Син. Китай в XXI веке – мировая иновационная держава:

монография. Минск: Изд. центр БГУ, 2017. 239с.

Alain Le Pichon. China Trade and Empire: Jardine, Matheson & Co. and the Origins of

British Rule in Hong Kong, 1827-1843. Oxford University Press, 2006. P. 19.

Бутаков А., Тизенгаузен А. Опиумные войны. Обзор войн европейцев против

Китая в 1840-1842, 1856-1858, 1859 и 1860 годах. М.: АСТ, 2002. 400 с.

Кушнир И. Экономика Китая, 1970-2016. URL: http://be5.biz/makroekonomika/

profile/cn.html (дата обращения: 28.09.2018).

О восьми главных изменениях в китайской экономике за 60 лет. URL:

https://24.kg/archive/ru/bigtiraj/62500-o-vosmi-glavnyx-izmeneniyax-v-kitajskoj.html/ (дата

обращения: 01.10.2018).

Michael Pillsbury. The Hundred-Year Marathon: China's Secret Strategy to Replace

America as the Global Superpower. New York: St. Martin’s Griffin, 2015. 352 p.

Кіктенко В. О. Україна в проекті «Один пояс, один шлях»: регіональний та

глобальний вимір. Україна–Китай. 2018. № 13. С. 112-114.

Пятилетнее путешествие Пояса и Пути. URL: https://nv.ua/world/

countries/pjatiletnee-puteshestvie-pojasa-i-puti-2496956.html (дата обращения: 25.11.2018).

Сыроежкин К. Л. Охота на "тигров": почему и как в Китае борются с коррупцией:

монография. Астана: КИСИ при Президенте Республики Казахстан, 2016. 388 с.
Copyright (c) 2020 В.Г. Герасимчук

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua