КИТАЙ НА ШЛЯХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 2.0

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181640

Ключові слова:

відродження китайської нації, глобалізація 2.0, «Один пояс, один шлях», інвестиції, інфраструктура, інклюзивне зростання, інновації,

Анотація

Важливим напрямком зовнішньоекономічної діяльності Китаю є активне стимулювання
міжнародного співробітництва в рамках ініціативи «Один пояс, один шлях». Ініціатива КНР
виступає вагомою складовою розвитку держави на шляху «Глобалізації 2.0.». У статті
розглядаються етапи розвитку економіки Китаю упродовж останніх трьох сторіч.
Акцентується увага на формах і методах подальшого поглиблення зовнішньоторговельних зв'язків
КНР. Мета роботи – сформулювати пропозиції теоретичного, методологічного і прикладного
характеру щодо очікуваних вигод і можливих загроз у реалізації ініціативи КНР. Спираючись на
підходи зарубіжних, в першу чергу, китайських, а також українських вчених в дослідженні даної
проблематики, автор аналізує п’ятирічні результати втілення в життя ініціативи КНР.
Теоретичною базою дослідження є ключові положення економічної науки, концептуальні підходи
до вивчення особливостей становлення і розвитку світової системи господарювання,
національних економік з урахуванням принципів циклічності. Методологія дослідження включає
системний, комплексний, культурно-цивілізаційний, порівняльно-політичний і структурно-
функціональний підходи, а також комплекс загальнонаукових і спеціальних методів. Об'єктом
дослідження є процес реалізації ініціативи КНР. Предметом наукового пошуку виступають форми і методи участі України у виконанні ряду спільних інфраструктурних проектів. Новизна полягає в необхідності урахування історичних та економічних особливостей розвитку національних економік при визначальній ролі КНР у формуванні нового світоустрою. Основним висновком статті є те, що торгово-економічна політика КНР придбала наступальні обриси на шляху “Глобалізації 2.0» у процесі реалізації ініціативи «Один пояс, один шлях».

Посилання

Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК.

URL: http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm (дата обращения: 24.09.2018).

Дэн Сяопин. Строительство социализма с китайской спецификой. М.: Наука, 1997.

с.

Ху Аньган, Янь Ілуін, Вей Сін. 2030 Чжунго майсян гунтун фуюй [Китай 2030 - до

загальної заможності]. Пекін. Чжунго женьмінь дасюе чубанише, 2011. С. 30.

Ковалев М.М., Ван Син. Китай в XXI веке – мировая иновационная держава:

монография. Минск: Изд. центр БГУ, 2017. 239с.

Alain Le Pichon. China Trade and Empire: Jardine, Matheson & Co. and the Origins of

British Rule in Hong Kong, 1827-1843. Oxford University Press, 2006. P. 19.

Бутаков А., Тизенгаузен А. Опиумные войны. Обзор войн европейцев против

Китая в 1840-1842, 1856-1858, 1859 и 1860 годах. М.: АСТ, 2002. 400 с.

Кушнир И. Экономика Китая, 1970-2016. URL: http://be5.biz/makroekonomika/

profile/cn.html (дата обращения: 28.09.2018).

О восьми главных изменениях в китайской экономике за 60 лет. URL:

https://24.kg/archive/ru/bigtiraj/62500-o-vosmi-glavnyx-izmeneniyax-v-kitajskoj.html/ (дата

обращения: 01.10.2018).

Michael Pillsbury. The Hundred-Year Marathon: China's Secret Strategy to Replace

America as the Global Superpower. New York: St. Martin’s Griffin, 2015. 352 p.

Кіктенко В. О. Україна в проекті «Один пояс, один шлях»: регіональний та

глобальний вимір. Україна–Китай. 2018. № 13. С. 112-114.

Пятилетнее путешествие Пояса и Пути. URL: https://nv.ua/world/

countries/pjatiletnee-puteshestvie-pojasa-i-puti-2496956.html (дата обращения: 25.11.2018).

Сыроежкин К. Л. Охота на "тигров": почему и как в Китае борются с коррупцией:

монография. Астана: КИСИ при Президенте Республики Казахстан, 2016. 388 с.

##submission.downloads##