DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181683

ПОДОЛАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН

Б.В. Дергалюк, А.Ю. Погребняк

Анотація


Дослідження присвячено обґрунтуванню інструментів та заходів щодо подолання
структурних диспропорцій зовнішньої торгівлі як важливої складової підвищення
ефективності державного регулювання структурних змін у національному господарстві.
На основі аналізу показників обсягу та структури експорту України визначено, що 

зовнішня торгівля характеризується збереженням розбалансованості між низько- та
високотехнологічною продукцією, переважанням сировинної складової, низькими
темпами переорієнтації на нові перспективні ринки. Теоретико-методологічну основу
дослідження становлять наукові праці провідних вітчизняних учених у сфері державного
регулювання та структурної політики. Вирішення наукових завдань здійснювалось з
використанням наступних методів дослідження: аналізу та синтезу; методи порівняння
та узагальнення; системний і комплексний. Обґрунтовано, що за рахунок структурних
реформ, які відбуваються в сучасних умовах, Україна має можливості здійснити
переорієнтацію експорту на високотехнологічні продукти, підвищити свої конкурентні
позиції на світовому, насамперед європейському, ринку та забезпечити умови для
формування мереж зростання, отримання синергічного ефекту у розрізі регіональних,
територіальних та інших складових структури національно економіки. Запропоновано
інструменти досягнення такого ефекту, де серед основних виділено фінансово-
економічні, структурно-організаційні, консультативно-інформаційні. Виявлено, що
вагому роль у інтенсифікації здійснення структурних зрушень у зовнішній торгівлі має
бути відведено політиці таргетування.


Ключові слова


структурна політика; державне регулювання; диспропорції; національна економіка;

Повний текст:

PDF

Посилання


Державнаслужбастатистики України: веб-сайт.URL: http://www.ukrstat.gov.ua

(дата звернення: 06.03.2019).

Atlas of Economic Complexity: веб-сайт. URL: http://www.atlas.cid.harvard.edu

Мех О.А. Товарна структура зовнішньої торгівлі України як індикатор

науково-технологічного та інноваційного розвитку економіки.Наука та наукознавство.

№ 3.С. 24-30.

Про затвердження Методики ідентифікації українських високотехнологічних

промислових підприємств: Наказ Міністерства промислової політики України від

02.2008 р. № 80. URL: http:// https://zakon.rada.gov.ua/rada/file/v0080581-08

Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу,

кредиту, відсотка та економічного циклу / Пер. з англ. В. Старка. – Видання 2-е, допов.

Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2014. 246 с.

Шовкун І.А. Локалізація виробництва – світова практика та висновки для

України. Економіка і прогнозування. 2017. № 2. С. 31-56.

WTO Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs). WTO Analytical

Index: Investment. URL: https://search.wto.org (датазвернення06.03.2017).

Страх Польщі перед українською курятиною та ядерні реактори з Росії: з ким і

чим торгує Україна. Апостроф: веб-сайт. URL:

https://apostrophe.ua/ua/article/business/industries/2019-02-12/strah-polshi-pered-ukrainskoykuryatinoy-

i-yadernyie-reaktoryi-iz-rossii-s-kem-i-chem-torguet-ukraina/23769
Copyright (c) 2020 Б.В. Дергалюк, А.Ю. Погребняк

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua