ПОДОЛАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181683

Ключові слова:

структурна політика, державне регулювання, диспропорції, національна економіка,

Анотація

Дослідження присвячено обґрунтуванню інструментів та заходів щодо подолання
структурних диспропорцій зовнішньої торгівлі як важливої складової підвищення
ефективності державного регулювання структурних змін у національному господарстві.
На основі аналізу показників обсягу та структури експорту України визначено, що 

зовнішня торгівля характеризується збереженням розбалансованості між низько- та
високотехнологічною продукцією, переважанням сировинної складової, низькими
темпами переорієнтації на нові перспективні ринки. Теоретико-методологічну основу
дослідження становлять наукові праці провідних вітчизняних учених у сфері державного
регулювання та структурної політики. Вирішення наукових завдань здійснювалось з
використанням наступних методів дослідження: аналізу та синтезу; методи порівняння
та узагальнення; системний і комплексний. Обґрунтовано, що за рахунок структурних
реформ, які відбуваються в сучасних умовах, Україна має можливості здійснити
переорієнтацію експорту на високотехнологічні продукти, підвищити свої конкурентні
позиції на світовому, насамперед європейському, ринку та забезпечити умови для
формування мереж зростання, отримання синергічного ефекту у розрізі регіональних,
територіальних та інших складових структури національно економіки. Запропоновано
інструменти досягнення такого ефекту, де серед основних виділено фінансово-
економічні, структурно-організаційні, консультативно-інформаційні. Виявлено, що
вагому роль у інтенсифікації здійснення структурних зрушень у зовнішній торгівлі має
бути відведено політиці таргетування.

Посилання

Державнаслужбастатистики України: веб-сайт.URL: http://www.ukrstat.gov.ua

(дата звернення: 06.03.2019).

Atlas of Economic Complexity: веб-сайт. URL: http://www.atlas.cid.harvard.edu

Мех О.А. Товарна структура зовнішньої торгівлі України як індикатор

науково-технологічного та інноваційного розвитку економіки.Наука та наукознавство.

№ 3.С. 24-30.

Про затвердження Методики ідентифікації українських високотехнологічних

промислових підприємств: Наказ Міністерства промислової політики України від

02.2008 р. № 80. URL: http:// https://zakon.rada.gov.ua/rada/file/v0080581-08

Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу,

кредиту, відсотка та економічного циклу / Пер. з англ. В. Старка. – Видання 2-е, допов.

Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2014. 246 с.

Шовкун І.А. Локалізація виробництва – світова практика та висновки для

України. Економіка і прогнозування. 2017. № 2. С. 31-56.

WTO Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs). WTO Analytical

Index: Investment. URL: https://search.wto.org (датазвернення06.03.2017).

Страх Польщі перед українською курятиною та ядерні реактори з Росії: з ким і

чим торгує Україна. Апостроф: веб-сайт. URL:

https://apostrophe.ua/ua/article/business/industries/2019-02-12/strah-polshi-pered-ukrainskoykuryatinoy-

i-yadernyie-reaktoryi-iz-rossii-s-kem-i-chem-torguet-ukraina/23769

##submission.downloads##