DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181697

КРАЇНИ БЕНІЛЮКС: ЄДНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА МІСЦЕ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СПІЛЬНОТІ

І.М. Манаєнко, О.В. Гук

Анотація


Розвиток інтеграційних процесів на території Європи розпочався у 40-50 роках
минулого століття. І можна стверджувати, що саме країни Бенілюкс є ініціаторами
розбудови інтеграції. У статті проаналізовано розвиток Бельгії, Нідерландів та
Люксембургу за різними показниками. Досліджено роль цих країн на ринку ЄС та їх
вагомості світовому ВВП. Визначено специфічні риси економіки кожної з країн. Зокрема,
Бельгія володіє вигідним географічним положенням, що є фактором розвитку ефективної
логістичної системи. Нідерланди характеризуються високим розвитком банківського та
фінансового сектору. Люксембург – країна із невеликою кількістю населення та низьким
рівнем безробіття. Визначено, що історично ці країни є ініціаторами розвитку
інтеграції в Європі. Наведено перелік міжнародних організацій, які розташовані на
території Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. Зокрема, у Бельгії знаходяться
Європейський парламент, Рада Європи, офіс НАТО ; у Нідерландах - Міжнародний суд
ООН, Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний арбітражний суд; у Люксембурзі -
Генеральний секретаріат Європарламенту, Суд Європейського союзу, Рада ЄС,
Європейський інвестиційний банк. Наведено показники ВВП та ВВП на душу населення
для кожної із країн Бенілюксу, дані представлені за період дослідження 2010-2017 роки.
Представлено місце країн ЄС та Бенілюксу у різних міжнародних рейтингах – Індекс
людського розвитку, Рейтинг глобальної конкурентоспроможності, Індекс Економічної
свободи, Рейтинг легкості ведення бізнесу. Проаналізовано показники державного
бюджету (доходи, видатки, дефіцит/профіцит) цих країн за 2015-2017 роки.


Ключові слова


ВВП; державний бюджет; ЄС; економіка; міжнародні рейтинги; розвиток;

Повний текст:

PDF

Посилання


Central Intelligence Agency. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/

geos/nl.html

Organization for Economic Cooperation and Development. URL: http://www.oecd.org/

The Statistics Portal. URL: https://www.statista.com/

Human Development Indices. URL: http://hdr.undp.org/en/2018-update

Global Competitiveness. URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-

/competitiveness-rankings/

Doing Business 2018, A World Bank Group Flagship Report. URL:

http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-

Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

Index of Economic Freedom. URL: https://www.heritage.org/index/ranking

Database – Eurostat . URL: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Манаєнко І.М. Динамізм розвитку країн Бенілюксу в умовах європейських

трансформацій / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія:

Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 8, ч. 2. С. 9-12.

URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/index.php/8-2016ua
Copyright (c) 2020 І.М. Манаєнко, О.В. Гук

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua