БЕНЧМАРКІНГ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАРМПІДПРИЄМСТВ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181840

Ключові слова:

бенчмаркінг, фармпідприємства, європейський ринок,

Анотація

У статті на основі узагальнення теоретичних підходів до організації бенчмаркінгу
розроблено практичний алгоритм для підвищення конкурентоспроможності
фармацевтичних підприємств на європейському ринку. Визначено тенденції та прогнози
розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку. Серед зарубіжних ринків обирано
європейський фармацевтичний ринок для порівняння, узагальнено дані про головні
фармацевтичні компанії обраної групи, їхні процеси (продукції). Проаналізовано практику
українських фармацевтичних компаній, які намагаються закріпитися на європейському
ринку. Підкреслено, що ефективне здійснення бенчмаркінгу неможливе без комплаєнтного
підходу (відповідність бізнес-етиці, внутрішнім та зовнішнім вимогам та правовим
нормам). Представлено алгоритм бенчмаркінгу конкурентоспроможності для
вітчизняних фармпідприємств. На першому етапі «Планування» визначено тенденції та
прогнози розвитку вітчизняного ринку. На другому етапі «Збір даних» серед зарубіжних
ринків обирано європейський фармацевтичний ринок для порівняння, збирано дані про
головні фармкомпанії обраної групи, їхніх процесах (продукції), про власні процеси
(продукцію) компанії. Третій етап «Аналіз» проведено на основі оцінки рівня 

ефективності власної й порівнюваних компаній; ідентифікації розриву у рівні
ефективності за основними аналізованими продуктами. На четвертому етапі
«Реалізація» означено план дій. Запропоновано здійснювати контроль та оцінку
бенчмаркінгу за показниками: ефективність зовнішньоторговельної угоди; вплив
запропонованих заходів на коефіцієнт конкурентоспроможності організації; вплив
запропонованих заходів на загальні економічні показники діяльності організації і при
оцінюванні отриманого результату порівняти реальні показники і прогнозовані.
Практичне значення дослідження полягає в можливості розвитку зовнішньоекономічної
діяльності підприємства фармацевтичної галузі з використанням бенчмаркінгу для
підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішніх ринках. Зроблено
висновки та визначено перспективи подальших досліджень.

 

Посилання

Мехеда Н. Г., Гладун Я. І. Застосування бенчмаркінгу та проблеми його розвитку в

Україні URL: http://www.rusnauka.com/6_PNI_2013/Economics/6_129925.doc.htm.

Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління: Навчальний

посібник. К. : Центр учбової літератури, 2011. С. 372-387.

Артеменко Л.П., Демченко П.О. Проблеми застосування бенчмаркінгу в Україні.

Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник тез доповідей VІІ

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28 квітня

р. К.: Вид-во «Політехніка», 2016. С. 69

Pichugina M.A., Artemenko O.T. Benchmarking as Attribute of Entrepreneurship.

Сучасні підходи до управління підприємством: зб. тез. доп. VІІ Всеукраїнської

наук.-практ. конф., 6 квітня 2017. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во

«Політехніка», 2017. с. 11.

Petuskiene E., Glinskiene R. Entrepreneurship as the Basic Element for the Successful

Employment of Benchmarking and Business Innovations. Inzinerine Ekonomika-

Engineering Economics. 2011. vol.22, iss.1. pp. 69-77.

Special Edition: 2016 FY Results. Ukrainian Pharmaceutical Market Monthly. 2017. P. 5-

URL: www.upharma-c.com

Фармбізнес: висновки 2016 - очікування 2017: результати конференції. URL:

https://www.legalalliance.com.ua/ukr/novini/u-kievi-vidbulasa-konferencia-prisvacenareguluvannu-

farmacevticnogo-biznesu/

Мировой рынок рецептурных препаратов: прогноз до 2024 г. – 2017 р. URL:

https://www.apteka.ua/article/463742

The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. The

Pharmaceutical Industry in Figures, 2013. EFPIA URL: :

http://www.efpia.eu/uploads/Figures_Key_Data_2013.pdf

Майзус С. Фармацевтичний бізнес у Словенії. Полтава 365. 2016. URL:

http://poltava365.com/4487-zhevago-pridbav-farmaczev.html

##submission.downloads##