DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181844

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

К.О. Кузнєцова, О.С. Ченуша, Є.В. Дергачов

Анотація


Функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу України в сучасних
умовах відсутності достатньої кількості власних енергоносіїв, великої частки імпортних
первинних енергоресурсів, загальної економічної нестабільності країни, складності ведення 

бізнесу, недостатнього обсягу інвестицій у видобуток власних запасів енергоносіїв та
модернізацію нафтотранспортних мереж, посиленого державного регулювання
нафтопереробної промисловості та енергозалежності економіки України посилює роль
забезпечення їх економічної безпеки. В даній науковій статті було проаналізовано та
виявлено динаміку розвитку паливно-енергетичного комплексу України, досліджено головні
тенденцій розвитку зовнішнього середовища функціонування вітчизняних
нафтопереробних підприємств, визначено їх вплив на економічну безпеку. Визначено, що
функціонування підприємств відбувається в умовах макросередовища, яке з 2014 р.
характеризується зниженням рівня ВВП, підвищенням рівня інфляції і валютного курсу у
2,6 рази та знижувальними трендами обсягів промислового виробництва. За 2012-2017
рр. суттєво погіршилося від’ємне зовнішньоторгове сальдо України, яке у 2017 р. склало –
7,9 млрд. дол. Ця тенденція спричиняє підвищення обсягів запозичення валютних коштів
для збалансування дефіциту бюджету національної економіки. Дослідження
зовнішньоторговельного сектору показало значну залежність забезпечення економічної
безпеки нафтопереробних підприємств від імпорту нафтосировини, який складає 82,5%
споживання, причому майже весь обсяг забезпечується недиверсифікованими
постачаннями. Проведений аналіз дав змогу виокремити загрози макросередовища
нафтопереробних підприємств: нестабільність економічного стану національної
економіки, який провокує зниження покупної здатності і рівня споживання
нафтопродуктів; зниження обсягів капітальних інвестицій у виробництво продуктів
нафтопереробки; зростаюча залежність виробництва від імпортованої сировини, а
ринка – від зарубіжних нафтопродуктів; зменшення різниці між середніми цінами
світлих і темних нафтопродуктів на внутрішньому ринку.


Ключові слова


аналіз; економічна безпека; зовнішнє середовище; макросередовище; нафтопереробні підприємства; паливно-енергетичний комплекс; тенденції розвитку;

Повний текст:

PDF

Посилання


Маков В.М. Анализ системы управления инновационной деятельностью

предприятий нефтегазового комплекса. Экономический анализ: теория и практика.

№15. С. 13-22.

Зайцев Б.Ф., Маков В.М. Стратегический анализ в системе управления

инновационной деятельностью предприятия. Инновации и инвестиции. 2010. №1.

С. 96-100.

Гайфуллина М.М., Костомарова Е.В. Методический подход к оценке

экономической безопасности нефтяной компании. Интернет-журнал

«Науковедение». 2017. Том 9. №2. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/64EVN217.pdf

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Dergachova V., Pysar N., Kyvliuk O., Svyrydenko D. Strategies for development of

Ukrainian energy market under conditions of geopolitical challenges. Naukovyi Visnyk

NHU. 2018. № 5 (167). P. 148-154. URL:

http://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2018/05/05_2018_Pysar.pdf

Формування та використання стратегічних запасів паливно-енергетичних ресурсів

у зарубіжних країнах. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/1.-

Formuvannya-strategichnyh-zapasiv.pdf

Річний звіт НАК «Нафтогаз України»: ринок нафти і нафтопродуктів. URL:

http://annualreport2016.naftogaz.com/ua/de-mi-zaraz/rinok-nafti-i-naftoproduktiv/

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. URL:

http://mpe.kmu.gov.ua/

База даних держборгу України. URL: http://interfax.com.ua/news/economic/

html

Кузнєцова К.О., Ченуша О. С. Тенденції розвитку підприємств паливно-енергетичного

комплексу України. Економічний вісник Національного технічного університету

України «КПІ». 2017. Вип. 14. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108681/103643

International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/

The World Factbook. Central Intelligence Agency. URL:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
Copyright (c) 2020 К.О. Кузнєцова, О.С. Ченуша, Є.В. Дергачов

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua