ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181844

Ключові слова:

аналіз, економічна безпека, зовнішнє середовище, макросередовище, нафтопереробні підприємства, паливно-енергетичний комплекс, тенденції розвитку,

Анотація

Функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу України в сучасних
умовах відсутності достатньої кількості власних енергоносіїв, великої частки імпортних
первинних енергоресурсів, загальної економічної нестабільності країни, складності ведення 

бізнесу, недостатнього обсягу інвестицій у видобуток власних запасів енергоносіїв та
модернізацію нафтотранспортних мереж, посиленого державного регулювання
нафтопереробної промисловості та енергозалежності економіки України посилює роль
забезпечення їх економічної безпеки. В даній науковій статті було проаналізовано та
виявлено динаміку розвитку паливно-енергетичного комплексу України, досліджено головні
тенденцій розвитку зовнішнього середовища функціонування вітчизняних
нафтопереробних підприємств, визначено їх вплив на економічну безпеку. Визначено, що
функціонування підприємств відбувається в умовах макросередовища, яке з 2014 р.
характеризується зниженням рівня ВВП, підвищенням рівня інфляції і валютного курсу у
2,6 рази та знижувальними трендами обсягів промислового виробництва. За 2012-2017
рр. суттєво погіршилося від’ємне зовнішньоторгове сальдо України, яке у 2017 р. склало –
7,9 млрд. дол. Ця тенденція спричиняє підвищення обсягів запозичення валютних коштів
для збалансування дефіциту бюджету національної економіки. Дослідження
зовнішньоторговельного сектору показало значну залежність забезпечення економічної
безпеки нафтопереробних підприємств від імпорту нафтосировини, який складає 82,5%
споживання, причому майже весь обсяг забезпечується недиверсифікованими
постачаннями. Проведений аналіз дав змогу виокремити загрози макросередовища
нафтопереробних підприємств: нестабільність економічного стану національної
економіки, який провокує зниження покупної здатності і рівня споживання
нафтопродуктів; зниження обсягів капітальних інвестицій у виробництво продуктів
нафтопереробки; зростаюча залежність виробництва від імпортованої сировини, а
ринка – від зарубіжних нафтопродуктів; зменшення різниці між середніми цінами
світлих і темних нафтопродуктів на внутрішньому ринку.

Посилання

Маков В.М. Анализ системы управления инновационной деятельностью

предприятий нефтегазового комплекса. Экономический анализ: теория и практика.

№15. С. 13-22.

Зайцев Б.Ф., Маков В.М. Стратегический анализ в системе управления

инновационной деятельностью предприятия. Инновации и инвестиции. 2010. №1.

С. 96-100.

Гайфуллина М.М., Костомарова Е.В. Методический подход к оценке

экономической безопасности нефтяной компании. Интернет-журнал

«Науковедение». 2017. Том 9. №2. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/64EVN217.pdf

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Dergachova V., Pysar N., Kyvliuk O., Svyrydenko D. Strategies for development of

Ukrainian energy market under conditions of geopolitical challenges. Naukovyi Visnyk

NHU. 2018. № 5 (167). P. 148-154. URL:

http://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2018/05/05_2018_Pysar.pdf

Формування та використання стратегічних запасів паливно-енергетичних ресурсів

у зарубіжних країнах. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/1.-

Formuvannya-strategichnyh-zapasiv.pdf

Річний звіт НАК «Нафтогаз України»: ринок нафти і нафтопродуктів. URL:

http://annualreport2016.naftogaz.com/ua/de-mi-zaraz/rinok-nafti-i-naftoproduktiv/

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. URL:

http://mpe.kmu.gov.ua/

База даних держборгу України. URL: http://interfax.com.ua/news/economic/

html

Кузнєцова К.О., Ченуша О. С. Тенденції розвитку підприємств паливно-енергетичного

комплексу України. Економічний вісник Національного технічного університету

України «КПІ». 2017. Вип. 14. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108681/103643

International Energy Agency. URL: https://www.iea.org/

The World Factbook. Central Intelligence Agency. URL:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

##submission.downloads##