ДЖЕРЕЛА ТА ДЕТЕРМІНАНТИ РЕПУТАЦІЙНОГО РИЗИКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181853

Ключові слова:

репутаційні ризики, джерела репутаційного ризику, види ризиків ділової репутації, управління репутаційними ризиками суб’єктів підприємництва, методи управління репутаційними ризиками.

Анотація

Більшість підприємств визнають важливість репутації лише тоді, коли вона
втрачена або заплямована. Вони прагнуть зосередити свою енергію на видалення загроз,
які вже з'явилися. Це не є управління ризиками, це є кризове управління. Ефективне
управління ризиком репутації починається з визнання того, що такий ризик є розривом
між очікуваннями зацікавлених сторін та їх виконанням підприємством. Метою
управління репутаційними ризиками є виявлення потенційних джерел та детермінант
ризику репутації. В результаті дослідження розкрито сутність таких понять:
«репутаційні ризики», «управління репутаційними ризиками» суб’єктів підприємництва.
Ретельно проаналізовано ризик репутації з трьох категорій: культурний ризик; ризик
управління та зовнішній ризик. Виявилося, що культурний ризик закладений в
організаційну культуру підприємства, отже відноситься до кодексів і норм поведінки,
процедур і принципів функціонування, системи цінностей компанії. Ризик управління
(управлінський та операційний) стосується сфери прийняття рішень та виконання
завдань усіма працівниками підприємства - від найнижчого до найвищого рівня в
організаційній структурі. Поява зовнішнього ризику пов'язана з тим, що помилки, зроблені
різними організаціями, з якими співпрацює підприємство на ринку, опосередковано
обтяжують і само підприємство. Розглянуто основні стратегії управління ризиком.
Представлено нову класифікацію ризиків ділової репутації сучасних підприємств. Надано
класифікацію джерел та причин репутаційного ризику. Проаналізовано різні рівні реакцій
зацікавлених сторін та причини їх виникнення. Окреслено основні методи управління
репутаційними ризиками підприємств з акцентом на поширення сучасних методів
ведення бізнесу в Україні та пов'язані з цим потенційні небезпеки втрати репутації
сучасними підприємствами.

Посилання

Honey G., Short A. Guide to Reputation Risk / G. Honey, A. Short // Gower Publishing,

England-USA, 2009. – Р. 29.

Brady A., Honey G. Corporate Reputation. Perspectives of Measuring and Managing a

Principal Risk / A. Brady, G. Honey // The Chartered Institute of Management Accountants,

London, 2007. – Р. 19-23.

Ross A. Reputation: Risk of Risks / A. Ross // The Economist Intelligence Unit, 2005.

Eccles R.G., Newquist S.C., Schatz R. Reputation and Its Risks / R.G. Eccles, S.C. Newquist,

R. Schatz // Harvard Business Review, 2007.

Козлова Н. П. Управление репутационными рисками компании / Н. П. Козлова //

Известия ПГПУ им. В. Г . Белинского, 2011. – № 24. – С. 284-287.

Дзямулич О. С. Сутність репутаційних ризиків підприємств та особливості управління

ними // О. С. Дзямулич // Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”:

Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 11

(42). – Луцьк, 2014. – С. 79-89.

Honey G. Integrating Reputation Risk within an ERM framework / G. Honey // Chiron

consultants. – January 2012 [Електронний ресурс]. – URL: http://www.theirm.org/events/

documents/Gary_honey.pdf

##submission.downloads##