ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.181854

Ключові слова:

малий та середній бізнес, податкове навантаження, відсоткова ставка, кредит, інфляція, корупція, тінізація економіки,

Анотація

Статтю присвячено діагностиці основних тенденцій та характеристиці проблем
розвитку малого і середнього бізнесу в Україні. Проведено порівняльний аналіз основних
показників, що визначають стан малого та середнього бізнесу, в Україні та розвинених
країнах світу: кількості зареєстрованих підприємницьких осіб, частки малого та
середнього бізнесу в економіці, кількості зайнятих осіб у малому та середньому бізнесі,
частки ВВП виробленої представниками малого та середнього бізнесу. Виявлено, що за
кількісними характеристиками, малий та середній бізнес в Україні не поступається
розвиненим країнам світу, тоді, як частка виробленого ним ВВП значно менша
середньоєвропейського показника. Проаналізовано динаміку відсоткових ставок 

кредитування малого та середнього бізнесу. Доведено, що малий і середній бізнес в
Україні кредитується під значно більший відсоток за умов більш швидкого знецінення
грошей у порівнянні з іншими країнами світу. Співставлено та охарактеризовано
державні програми підтримки розвитку малого і середнього бізнесу в різних країнах
світу. Відзначено недостатність державної підтримки вітчизняних представників
малого та середнього бізнесу. Досліджено рівень тінізації економіки України та
порівняно його з показниками інших країн. Визначено негативний вплив високого рівня
тонізації економіки на легально працюючий малий та середній бізнес. Проведено
порівняльний аналіз податкового навантаження в Україні та інших країнах світу.
Встановлено, що протягом тривалого періоду часу податкове навантаження в Україні
перевищувало значення загальносвітового показника і показників окремих економічно
розвинених країн світу. Наведено приклад податкової реформи в Грузії та відзначено її
позитивний вплив на розвиток малого та середнього бізнесу. За результатами
проведеного аналізу визначено шляхи розв’язання зазначених проблем, сформульовано
заходи, які дозволять покращити фінансовий стан не тільки суб’єктів малого та
середнього бізнесу, а й в цілому позитивно вплинуть на макроекономічну ситуацію в
країні.

Посилання

Дрига С. Г. Сучасні тенденції розвитку малого бізнесу в країнах Європейського

Союзу. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=83

Підтримати малий бізнес. Як Україна відстала від світу. ЕСПРЕСО. 2017. URL:

https://espreso.tv/article/2017/07/11/malyy_seredniy_biznes.

Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання з розподілом за їх

розмірами. Державна служба статистики України. 2017.

URL:http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.htm.

Малый и средний бизнес в странах Европы. NovaInfo: научный журнал. 2018. URL:

http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Malyj-i-srednij-biznes-v-stranah-Evropy/.

Процентна ставка за кредитами та депозитами. Національний Банк України. 2017.

URL: https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xls

Кредити на розвиток бізнесу в Україні. URL:

http://www.bankchart.com.ua/business/credit.

Процентна ставка: від друкарського станка до гільйотини. Київська школа

економіки. 2016. URL: https://bit.ly/2DBoVFw.

Економічна статистика : ціни. Державна служба статистики України. URL:

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cit.htm

Inflation Calculator Bank of Canada URL:

https://www.bankofcanada.ca/rates/related/inflation-calculator.

U.S. Inflation Rate Calculator from 1665 through 2018. CPI. Inflation Calculator.

URL: http://www.in2013dollars.com/1860-dollars-in-2017?amount=1.

Euro Inflation Rate, € 100 in 2000 to 2018. CPI. Inflation Calculator. URL:

http://www.in2013dollars.com/Euro-inflation

Germany Interest Rate. URL: https://tradingeconomics.com/germany/interest-rate

Підтримка малого і середнього підприємництва на державному рівні. Офіційний

веб-сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. URL:

http://http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=fd7fb228-3d3c-43d6-a9a5-

eea3e04718&title=PidtrimkaMalogoISerednogoPidprimnitstvaNaDerzhavnomuRivni.

Україна потрапила в Топ 5 країн з тіньовою економікою. РБК-Україна. 2018. URL:

https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-popala-top-5-stran-krupneyshey-tenevoy-

html.

The World Bank. DOINGBUSINESS : PayingTaxes. 2018. URL:

https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/publications/paying-taxes-2019/explorertool.

html?WT.mc_id=CT13-PL1300-DM2-TR2-LS1-ND30-TTA4-CN_payingtaxes-

-data-explorer-button

Норма чи перешкода зростанню. Чи зависокі податки в Україні. ЕСПРЕСО. 2017.

URL: https://espreso.tv/article/2018/02/22/norma_chy_pereshkoda_zrostannyu_chy_

zavysoki_podatky_v_ukrayini.

##submission.downloads##