DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182730

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Н.С. Кубишина

Анотація


У статті розглянуто підходи вітчизняних авторів до процесу управління
асортиментною політикою. Виокремлено основні переваги та недоліки підходів.
Різноманіття факторів, що впливають на процес управління асортиментною політики
на різних ринках зумовлює складність виведення універсальних рекомендацій, що були б
однаково ефективним в різних галузях. Тому постає необхідність розроблення процесу
управління асортиментною політикою, що давав би змогу, шляхом виконання конкретних
дій, досягати високих показників ефективності. Запропоновано процес управління
асортиментною політикою, який ґрунтується на важливості послідовного виконання
етапів та необхідності постійного контролю за зворотнім зв’язком – ефективністю
асортиментної політики. Впроваджувати даний процес рекомендовано для підприємства 

ТОВ «Ельфа Лабораторія». Аналіз ринку косметичних засобів показав, що динаміка
розвитку потреб споживачів вимагає від підприємств даної галузі значної гнучкості в
управлінні асортиментом та необхідності постійного контролю за відповідністю
здійснюваних заходів щодо вдосконалення асортименту викликам ринку. В рамках
впровадження процесу надано наступні рекомендації: елімінування з асортименту
категорії товарів «засоби для гоління»; розширення асортименту додатковими
товарними позиціями в категорії «косметичні засоби для дітей»; поглиблення
асортименту в категорії «засоби догляду за шкірою», в категорії «засоби догляду за
шкірою». Таким чином, підприємству доцільно застосовувати стратегію горизонтальної
диверсифікації, а саме розширити наявний асортимент косметичними засобами для
дітей та засобами по догляду за шкірою і волоссям.


Ключові слова


асортимент; асортиментна політика; управління; процес; методика; косметичні засоби;

Повний текст:

PDF

Посилання


Огляд косметичного ринку України: Асоціація ПКУ. 2017.

URL: http://apcu.ua/docs/Pinok%20Ukraini%20(obshaya)ukr.pdf.

Таковенко К. У 2017 році український косметичний ринок виріс на 24,6%: сайт «EBA».

URL :http://www.eba.com.ua/uk/information-support/news-from-members/item/33877-2016-

-4-1600.

Багієв Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг: посібник для університетів, 3-е видання. Санкт

- Петербург: Питер, 2010. 576 с.

Халявіна М. Л. Ассортиментная политика предприятия: анализ основных взглядов.

Науковий журнал КубГАУ. 2012. №84. URL: http://ej.kubagro.ru/2012/10/pdf/01.pdf.3.

(дата звернення: 20.04.2018)

Кубишина Н.С. Методика розробки стратегічного набору товарів на промисловому

ринку. Економічний вісник НТТУ «КПІ». 2010. № 7. С. 171–178.

Троян А. В. Особливості асортиментної політики підприємства в сучасних умовах

господарювання. Ефективна економіка. 2014. №1.

URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2708. (дата звернення: 23.04.2018)/

Книшова Е. Н. Маркетинг: навчальний посібник. Форум, 2004. 282 с.

Нємков В. А. Методические основы формирования ассортиментной политики

промышленного предприятия. Современные аспекты экономики. 2013. №13. С. 145-

Мяснянкина О. В., Преображенский Б. Г. Экономика предприятия : навч. посіб.:

Кнорус, 2008. 190 с.
Copyright (c) 2020 Н.С. Кубишина

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua