DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182750

АНАЛІЗ РИНКУ ДЕПОЗИТІВ БАНКІВ УКРАЇНИ – ДИНАМІКА ДЕПОЗИТНИХ ПРОДУКТІВ В 2016-2018 РОКАХ

А.О. Дрозд

Анотація


В статті розглядається ринок депозитів для фізичних та юридичних осіб банків
України в 2018 році. Було проведено аналіз депозитних продуктів банківського ринку
України, визначено основні тенденції за 2016-2018 роки і закономірності пропонованих
депозитних банківських продуктів. Приведено статистику щодо депозитних продуктів 23
найбільших банків в Україні з ринковою часткою активів понад 0,5%. Було проаналізовано
кількість депозитних продуктів, які банки пропонують на ринку депозитів. Виявлено що за
2016-2018рр. в середньому банки збільшили кількість депозитних продуктів для фізичних
осіб, та зменшили для юридичних осіб. За кількістю депозитних продуктів банки можна
поділити на дві групи – з великим та малим числом депозитних продуктів. Максимальні
терміни залучення депозитів для фізичних осіб для більшості банків не перевищували 2
років, а для юридичних осіб були значно більші. Число можливих валют для залучення
депозитів скоротилося в 2016-2018рр. Депозитні ставки в українській гривні вищі за ставки
в доларах США та євро, а ставки в доларах в більшості банків вищі за євро. Найбільші
депозитні ставки – в банків з приватним українським капіталом, найменші в банків з
іноземним капіталом, банки з державною часткою власності займають проміжне
положення, але мають найвужчий діапазон значень депозитних ставок. Позитивною є
тенденція до більшої прозорості умов і депозитних ставок для юридичних осіб.В статті
приведено статистичні дані щодо депозитних продуктів українських банків, що можуть
бути використані в подальших дослідженнях ринку депозитів .


Ключові слова


депозити; ринок депозитів; депозитний продукт; українські банки;

Повний текст:

PDF

Посилання


Показники фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] // Національний

банк України. – 2018. – Режим доступу:

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442.

Дрозд А. О. Підходи до організаціі кредитно-депозитної діяльності банками України

[Електроний ресурс] // Актуальні проблеми економіки та управління. – 2017. - №11 –

Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102581/97657

Станіславський О.В. Аналіз організаціі кредитно-депозитної діяльності банками України /

О.В. Станіславський, А.О. Дрозд // Актуальні проблеми економіки та управління. – 2018.

- №12 – Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/130930

Офіційний сайт Приват банку [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://privatbank.ua/.

Офіційний сайт Ощадбанк [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://www.oschadbank.ua/.

Офіційний сайт Укрексімбанк [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://www.eximb.com.

Офіційний сайт Укргазбанк [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://www.ukrgasbank.com/.

Офіційний сайт Райфайзенбанк Аваль [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://www.aval.ua/.

Офіційний сайт Укрсиббанк [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://ukrsibbank.com.

Офіційний сайт Пумб [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://pumb.ua/.

Офіційний сайт Сбербанк [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://www.sberbank.ua/.

Офіційний сайт Альфа банк [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://alfabank.ua/.

Офіційний сайт Укрсоцбанк [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://ru.ukrsotsbank.com/.

Офіційний сайт Креді Агріколь [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://creditagricole.

ua/.

Офіційний сайт ОТП Банк [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://otpbank.com.ua/.

Офіційний сайт Промінвестбанк [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://www.pib.ua/.

Офіційний сайт Сіті банк [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.citigroup.com.

Офіційний сайт Банк Південний [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://bank.com.ua/.

Офіційний сайт Прокредит Банк [Електронний ресурс] – Режим доступу:

ru.procreditbank.com.ua /.

Офіційний сайт Кредобанк [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://www.kredobank.com.ua/.

Офіційний сайт Таскомбанк [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.tascombank.com.ua/.

Офіційний сайт ІНГ банк [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://www.ingbankukraine.com .

Офіційний сайт Банк Кредит Дніпро [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://creditdnepr.com.ua/.

Офіційний сайт Мегабанк [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://www.megabank.ua/.

Офіційний сайт Банк Восток [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://bankvostok.com.ua/.

Офіційний сайт Універсал банк [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://www.universalbank.com.ua/.
Copyright (c) 2020 А.О. Дрозд

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua