УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КАДРОВОЇ ПІДСИСТЕМИ ТУРИСТИЧНОЇ АГЕНЦІЇЇ ЗА ДОПОМОГОЮ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182754

Ключові слова:

економіка, туризм, бізнес, туристична агенція, аналіз ефективності управління, програмування, когнітивне моделювання, прийняття рішень, КАНВА,

Анотація

Підприємство в процесі ведення фінансово-господарської діяльності постійно
стикається з проблемою контролю витратної частини. Однією зі складових частин
витрат підприємства є витрати на утримання персоналу. Метою кожного господарства,
так само, як і туристичної агенції, в умовах ринкової економіки є здобуття прибутку,
тому, серед усіх розглянутих задач туристичної агенції на ринку, однією з найважливіших
є задача найму менеджерів, кількість яких, безпосередньо, впливає на дохід агенції. Метою
цієї роботи було знаходження оптимальної кількості менеджерів, при якій прибуток ві д
продажів туристичних путівок буде максимальним. Підприємство є відкритою системою,
яка матеріальним і інформаційним потоками пов'язана з постачальниками, споживачами,
експедиторами і транспортними організаціями. Інформаційна техніка може значно
сприяти виконанню вимог ринку. Певного зростання ефективності можна досягти і за
допомогою локальних і обчислювальних систем, а також, в результаті застосування
інтегрованих інформаційних і управлінських систем, які «нівелюють» межі між
підрозділами підприємств. Процедура прийняття рішення про вибір найбільш ефективної
комп'ютерної системи управління нова для більшості вітчизняних керівників, а її наслідки
багато в чому будуть чинити значний вплив на підприємство протягом декількох років.
Застосування інтегрованої ІС, яка відповідала б вимогам підприємства (масштабу,
специфіці бізнесу, тощо), дозволила б керівнику мінімізувати витрати і підвищити
оперативність управління підприємством в цілому. Для цього було розглянуто усі можливі
методи дослідження, але основним методом для розв’язку задачі було обрано метод
когнітивного моделювання. Була використана програма КАНВА з реалізацією цього
методу. Використовуючи цю роботу в туристичній сфері, кожна фірма зможе працювати
ефективніше, а клієнтам не потрібно буде чекати у чергах – це позитивно вплине на саму
сферу туристичних послуг, на вільний час та настрій громадян, що принесе користь галузі
туризму в Україні в цілому.

Посилання

Авдєєва З.К., Коврига С.В., Макаренко Д.І. Когнітивне моделювання для вирішення

завдань управління слабо структурованими системами (ситуаціями). Управління

великими системами: збірник праць. 2005. С. 26-39.

Вендров А.М. Проектування програмного забезпечення економічних інформаційних

систем: підручник. М. : Фінанси і статистика, 2006. 544 с.

Кулінич А.А. Когнітивна система підтримки прийняття рішень «Канва». Програмні

продукти і системи. 2002. №3. С. 37-41.

Коврига С.В., Максимов В.І. Застосування структурно-цільового аналізу розвитку

соціально-економічних ситуацій. Проблеми управління. 2005. №3. С. 39-43.

Карпова Г. А. Економіка сучасного туризму. СПб: Торговий дім Герда, 2002. 120 c.

Пашута М. Т., Калина А. В. Прогнозування та макроекономічне планування: навч.

посібник. К.: МАУП, 1998. 192 с.

Таркуцяк А. О. Фінансовий аналіз та управлінські рішення: навчальний посібник. К.: В-

во «Єропен» УПТУ, 2001. 201 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Економіко-математичне моделювання бізнесових процесів