DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.16.2019.182754

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КАДРОВОЇ ПІДСИСТЕМИ ТУРИСТИЧНОЇ АГЕНЦІЇЇ ЗА ДОПОМОГОЮ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Г.А. Мажара

Анотація


Підприємство в процесі ведення фінансово-господарської діяльності постійно
стикається з проблемою контролю витратної частини. Однією зі складових частин
витрат підприємства є витрати на утримання персоналу. Метою кожного господарства,
так само, як і туристичної агенції, в умовах ринкової економіки є здобуття прибутку,
тому, серед усіх розглянутих задач туристичної агенції на ринку, однією з найважливіших
є задача найму менеджерів, кількість яких, безпосередньо, впливає на дохід агенції. Метою
цієї роботи було знаходження оптимальної кількості менеджерів, при якій прибуток ві д
продажів туристичних путівок буде максимальним. Підприємство є відкритою системою,
яка матеріальним і інформаційним потоками пов'язана з постачальниками, споживачами,
експедиторами і транспортними організаціями. Інформаційна техніка може значно
сприяти виконанню вимог ринку. Певного зростання ефективності можна досягти і за
допомогою локальних і обчислювальних систем, а також, в результаті застосування
інтегрованих інформаційних і управлінських систем, які «нівелюють» межі між
підрозділами підприємств. Процедура прийняття рішення про вибір найбільш ефективної
комп'ютерної системи управління нова для більшості вітчизняних керівників, а її наслідки
багато в чому будуть чинити значний вплив на підприємство протягом декількох років.
Застосування інтегрованої ІС, яка відповідала б вимогам підприємства (масштабу,
специфіці бізнесу, тощо), дозволила б керівнику мінімізувати витрати і підвищити
оперативність управління підприємством в цілому. Для цього було розглянуто усі можливі
методи дослідження, але основним методом для розв’язку задачі було обрано метод
когнітивного моделювання. Була використана програма КАНВА з реалізацією цього
методу. Використовуючи цю роботу в туристичній сфері, кожна фірма зможе працювати
ефективніше, а клієнтам не потрібно буде чекати у чергах – це позитивно вплине на саму
сферу туристичних послуг, на вільний час та настрій громадян, що принесе користь галузі
туризму в Україні в цілому.


Ключові слова


економіка; туризм; бізнес; туристична агенція; аналіз ефективності управління; програмування; когнітивне моделювання; прийняття рішень; КАНВА;

Повний текст:

PDF

Посилання


Авдєєва З.К., Коврига С.В., Макаренко Д.І. Когнітивне моделювання для вирішення

завдань управління слабо структурованими системами (ситуаціями). Управління

великими системами: збірник праць. 2005. С. 26-39.

Вендров А.М. Проектування програмного забезпечення економічних інформаційних

систем: підручник. М. : Фінанси і статистика, 2006. 544 с.

Кулінич А.А. Когнітивна система підтримки прийняття рішень «Канва». Програмні

продукти і системи. 2002. №3. С. 37-41.

Коврига С.В., Максимов В.І. Застосування структурно-цільового аналізу розвитку

соціально-економічних ситуацій. Проблеми управління. 2005. №3. С. 39-43.

Карпова Г. А. Економіка сучасного туризму. СПб: Торговий дім Герда, 2002. 120 c.

Пашута М. Т., Калина А. В. Прогнозування та макроекономічне планування: навч.

посібник. К.: МАУП, 1998. 192 с.

Таркуцяк А. О. Фінансовий аналіз та управлінські рішення: навчальний посібник. К.: В-

во «Єропен» УПТУ, 2001. 201 с.
Copyright (c) 2020 Г.А. Мажара

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua