DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216323

МІСЦЕ УКРАЇНИ У КООРДИНАТАХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ЦІЛЕЙ 8, 9, 12, 17)

О. О. Трофименко, Д. В. Дорошкевич, І. М. Джадан

Анотація


У статті визначено актуальність формування економічної політики на засадах сталого розвитку. Визначено цілі сталого розвитку, які сприяють економічному зростанню та розвитку промисловості, а саме: Ціль 8 “Достойні робочі місця та економічне зростання”, Ціль 9 “Інновації й інфраструктура”, Ціль 12 “Відповідальне споживання”, Ціль 17 “Cпівпраця заради досягнення цілей”. Обрано країни для порівняння з Україною для визначення рівня досягнення визначених цілей. Проведено компаративний аналіз вторинних даних показників досягнення цілей сталого розвитку. Наведено результати перерахунку балів за індексом SDG за чотирма обраним цілям і проведено порівняння прогресу країн за кожною з чотирьох цілей окремо. Сформували перелік  лідерів ТОП-10 країн за загальним показником індексу SDG 2019 р. і порівняли його з рейтингом досліджуваних країн за даним показником. Визначено суттєву зміну рейтингів досліджуваних 13-ти країн залежно від значень індексів SDG за окремими цілями,  та визначені основні причини. Представили результати перерахунку рейтингу досліджуваних країн за чотирма цілями та проаналізували отримані зміни. У межах дослідження подали динаміку реального ВВП на душу населення у досліджуваних країнах з 2009 по 2018 рр. Проаналізували рейтинг досліджуваних країн і позицію України за глобальним інноваційним індексом, як одного з важливих загальних глобальних показників, який відображає досягнення за Ціллю 9 та частково Ціллю 8 сталого розвитку. Співставили результати України з досліджуваними країнами в рейтингу за індексом екологічної ефективності, який можна віднести до індикаторів за Ціллю 12 сталого розвитку. Враховуючи отримані результати надали рекомендації щодо того, досвід яких країн слід враховувати з метою формування заходів для сталого розвитку економіки в Україні та подальші кроки щодо аналізу цих країн.

Ключові слова


сталий розвиток, економічне зростання, промисловість, глобальний інноваційний індекс

Повний текст:

PDF

Посилання


Цілі сталого розвитку в Україні. Міністерство розвитку економіки. торгівлі та сільського господарства України. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_ NationalReportUA_Web_1.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Звіти зі сталого розвитку “Sustainable Development Report” (2020), https://www.sdgindex.org/reports/ (дата звернення: 15.02.2020)

Глобальний індекс інновацій. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report (дата звернення: 30.03.2020)

Індекс екологічної ефективності. URL: https://epi.yale.edu/ (дата звернення: 30.03.2020)

Міжнародний валютний фонд. URL: https://www.imf.org/external/index.htm (дата звернення: 30.03.2020)

Цілі сталого розвитку: Україна. Добровільний національний огляд. URL https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26294VNR_2020_Ukraine_Report.pdf (дата звернення: 10.06.2020)

Трофименко О. О, Дорошкевич Д. В., Джадан І. М. Використання засад глобальних цілей сталого розвитку для забезпечення розвитку промисловості України. Підприємництво та інновації № 11-1(2020). С. 118-125.
Copyright (c) 2020 О. О. Трофименко, Д. В. Дорошкевич, І. М. Джадан

ECONOMIC BULLETIN OF NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE"

JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

2014-2016 © Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
2014-2016 © Факультет менеджменту та маркетингу
2014-2016 © Авторські права належать авторам статей
Київ, 03056, Україна, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кім. 237
Тел. +38 044 236 96 73
Е-mail: fmm@kpi.ua